:: Aktualności w oddziale ::

Konkurs SARP Wybrzeże

Biuro Oddziału Wybrzeże SARP w Gdańsku,

w imieniu Pełnomocnika Zarządu Oddziału arch. Barbary Wilemborek, informuje uprzejmie, że został ogłoszony pod patronatem Oddziału Wybrzeże SARP konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo.

link do ogłoszenia o konkursie:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_gdansk/komunikaty_i_ogloszenia


KONKURS

SARP Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia
ogłasza:

KONKURS STUDIALNY na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów między ulicą Zawalną a kanałem Różanka we Wrocławiu.

Konkurs toczy się w ramach projektu "Akupunktura Miasta", realizowanego w ramach programu architektonicznego Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, których dyspozytorem jest Narodowe Forum Muzyki.
Projekt jest realizowany we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016, który jest organizatorem obchodów ESK Wrocław 2016.

Regulamin konkursu wraz z pozostałymi materiałami
dostępne pod linkiem:


Konkurs architektoniczny

Prezydent miasta Opola,
ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania placu Mikołaja Kopernika w Opolu.

Zamawiający powierza prace polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu Stowarzyszeniu Architektów Polskich, Oddział Opole.

Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne na stronie www.sarp.opole.pl

 


KONKURS ARCHITEKTONICZNY

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice informuje o ogłoszeniu
KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGŁĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO W SOSNOWCU

W załączeniu Regulamin konkursu, natomiast dalsze informacje i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej oddziału SARP o/Katowice: http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_Sosnowiec_.html


Konkurs KLUDI

Konkurs Łazienka w rozmiarze XS

Podejmij wyzwanie KLUDI

Zaprojektuj ergonomiczną i ciekawą łazienkę

w rozmiarze XS z wykorzystaniem armatury łazienkowej

oraz akcesoriów firmy KLUDI.

więcej informacji na stronie

www.konkurskludi.pl

 

 

 


KONKURS SARP nr 962

W dniu 1.07.2015r. ogłoszony został Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie.


Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym prowadzonym na podstawie ustawy Pzp /CPV: 71220000-6, 71222000-0/.

Konkurs uzyskał rekomendację Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dniu 01.07.2015r. w DzUUE pod poz. nr 2015/S 124-228145

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego

http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/311914/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno_architektonicznej_przebudowy_stadionu_miejskiego_w_olsztynie_konkurs_sarp_nr_962_/

 

 


Konkurs SARP o/ Katowice


SARP o/ Katowice ogłasza konkurs na OPRACOWANIE KONCEPCJI
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ SALI KONCERTOWEJ DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY
MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W RYBNIKU.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 30.06.2015
do godziny 15:00.
Regulamin
oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej www.sarp.katowice.pl


KONKURS - Oddział Kielce

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez SARP o.Kielce na rynek w Jędrzejowie
 
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)
 
http://kielce.sarp.org.pl/konkurs-rynek-w-jedrzejowie/


KONKURS - Oddział Lublin

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie uprzejmie informuje, iż został ogłoszony Konkursu architektoniczny na projekt koncepcyjny budynku hali  sportowo - widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz  z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al. Smorawińskiego, ul. Chodźki  i Hirszfelda na działce o nr ew. 4/32 i części działek 8/2 i 4/28; nr sprawy nadany przez Zamawiającego UM-ZP-262-35/15, organizowany przez Uniwersytet Medyczny we współpracy z SARP Oddział Lublin.

Poniżej adres strony internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie gdzie zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące konkursu:
 
http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/konkursy/przetarg,241.html


KONKURS SARP NR 961

KONKURS SARP NR 961

Prezydent Miasta Słupska przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ogłasza konkurs na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WĘZŁA TRANSPORTOWEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z KONCEPCJA TERENÓW PRZYLEGŁYCH

Forma oraz podstawa prawna konkursu:

Konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych.

Regulamin:

Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.architektsarp.pl/slupsk/

kontakt: konkurs.wezel@sarp.org.pl

Terminy: