:: Aktualności w oddziale ::

Konkurs architektoniczny "Brama Mazur"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: ?BRAMA MAZUR?
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej i założeń programowych dla
zagospodarowania terenu pokoszarowego, na obszarze śródmieścia miasta
Ełku, w kwartale ulic: północna pierzeja ulicy Armii Krajowej, E.
Orzeszkowej, T. Kościuszki do linii trakcji kolejowej.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


Komunikat SARP maj/czerwiec 2009

W załączniku Komunikat SARP


Konkurs architektoniczny

GMINA MIASTO KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

przy współudziale
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie

OGŁASZA
KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA RYNKU STAROMIEJSKIEGO WRAZ ZE STUDIUM KOMUNIKACYJNYM W CELU OKREŚLENIA SPOSOBU DOSTĘPU DO PARKINGU PODZIEMNEGO LOKALIZOWANEGO POD RYNKIEM STAROMIEJSKIM W KOSZALINIE

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego wraz ze studium komunikacyjnym w celu określenia dostępu do parkingu podziemnego lokalizowanego pod Rynkiem Staromiejskim w Koszalinie.

Ogłoszenie o konkursie w załączniku.

VIII Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce Sakralnej SACROEXPO - Kościoły Naszych Czasów

W imieniu SARP o/Kielce zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji o Architekturze i Sztuce SACROEXPO - Kościoły naszych czasów.


Tematem tegorocznej konferencji jest Dziedzictwo i Perspektywy.


Wigilia Architektów - 12 grudnia 2008r.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, spotkaliśmy się w naszej siedzibie na Wigilii Architektów. Spotkanie to było okazją zobaczenia dawno niewidzianych koleżanek i kolegów, życzeń, rozmów i wspólnego śpiewania kolęd. Na spotkaniu gościliśmy zespół ludowy "Znad Łyny", w którym występuje mama jednej z naszych koleżanek.
Spotkanie opłatkowe to co roku doskonała okazja do uczczenia jubileuszy przynależności do SARP. W tym roku upominki książkowe otrzymali:


Numer konta

Wszystkim zainteresowanym wpłacaniem składek członkowskich bezpośrednio na konto SARP podajemy jego numer:

BANK MILLENIUM S.A. 93 11602202 00000000 35387543

 


Spotkanie opłatkowe olsztyńskich architektów

wręczanie wyróżnień

14 grudnia ubiegłego roku zebraliśmy się w naszej siedzibie na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Tradycja naszych spotkań ma już ponad 20 lat i niezmiennie cieszy się popularnością w naszym środowisku jako jedyna w swoim rodzaju okazja do spotkania, spokojnej rozmowy oraz podsumowania mijającego roku.