:: Aktualności w oddziale ::

Konkurs SARP nr 1015

Burmistrz Miasta Ustka oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Słupsk zapraszają do udziału w konkursie SARP nr 1015 - jednoetapowym, studialnym, urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego „Promenady Nadmorskiej” w Ustce.

Wszelkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin Konkursu wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie internetowej Konkursu:www.architektsarp.pl/promenada

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych: do dnia 8 października 2021 r.

 Termin składania Prac Konkursowych: do dnia 23 listopada
2021 r., godz. 15.00.


Konferencja "Architektura regionalna - rzeczywista potrzeba czy iluzja?"

Chcesz dowiedzieć się jaki powinien być dom nowoczesny, ale nawiązujący do tradycyjnych wzorców? 
Interesujesz się krajobrazem i budownictwem regionalnym?

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej tematyce architektury regionalnej „Architektura regionalna – rzeczywista potrzeba czy iluzja” i dyskusji na temat możliwości czerpania wzorców z tradycji we współczesnym budownictwie w krajobrazie wiejskim i podmiejskim.

Będziesz miał możliwość posłuchać i zapytać:

- czym jest region i regionalizm

- jak budowano zgodnie z tradycją i krajobrazem w przeszłości i jak to można robić dzisiaj


Konkurs SARP nr 1014

Zapraszamy do udziału w konkursie na Koncepcję nowego
kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Organizator:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w
Rzeszowie,

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

przy udziale:

Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Rzeszów

ul. Rynek 8, 35-064 Rzeszów

Strona internetowa Konkursu:

http://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/category/konkursy/

Elektroniczna Platforma Konkursowa:


Konkurs SARP nr 1012

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz Plant przy ul. Retoryka.
Plac Kossaka ma stanowić reprezentacyjną przestrzeń publiczną jako wnętrze urbanistyczne posiadające wgląd w najbardziej reprezentatywne osie i panoramy widokowe Krakowa w tym na Wawel, Bulwary Wiślane i ul. Retoryka, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Dworku Kossakówka – czyli domu rodzinnego rodziny Kossaków.
Plac Kossaka ma pełnić funkcję terenu zieleni stanowiącego atrakcyjną przestrzeń publiczną, zieloną enklawę na trasie wzmożonego ruchu pieszych i rowerzystów, ograniczającą efekt „miejskiej wyspy ciepła”, a jednocześnie powinien stanowić zaproszenie do skorzystania z oferty kulturalnej przyszłego muzeum w Dworku Kossakówka oraz docenienia walorów ulicy Retoryka z towarzyszącymi jej zabytkowymi kamienicami.
Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków:

Konkurs SARP nr 1008

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich.
Szczegółowe informacje pod linkiem:
http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/264-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-centrum-edukacji-i-wsparcia-dziecka-oraz-rodziny


Konkurs SARP nr 1010

Muzeum Treblinka, niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) przy udziale SARP ogłasza jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania p.n. "Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego" na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

Więcej informacji na stronie: http://1010.konkurs.sarp.pl

 


Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA 2021

Zarząd Oddziału Jelenia Góra zaprasza do uczestnictwa w tegorocznej edycji cyklicznej imprezy Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA 2021 - ARCHITEKTURA KONTEKSTU NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM.
Więcej informacji - w tym program wydarzenia oraz karty zgłoszeniowe na stronie:  http://www.sarp1.jgora.org.pl/?p=501

 


Konkurs SARP nr 1009

OGŁOSZENIE O KONKURSIE SARP NR 1009

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław ogłasza:

DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO D1 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IMIENIA EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU 

Cel i przedmiot Konkursu:


Konkurs architektoniczny

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice ogłasza:


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 09.08.2021r. do godziny 15:00

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na  stronie:

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_947.html


Konkurs architektoniczny

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją”. Organizatorem Wykonawczym jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział w Katowicach. Do współpracy zaproszono Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W konkursie przewidziano dwie kategorie – dla profesjonalistów oraz dla studentów. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski, pula nagród wynosi 70 tys. złotych, a projekty można składać do 21 września 2021 r.

Organizatorzy konkursu „Twój dom – dialog z tradycją” zapraszają do twórczej dyskusji nad dziedzictwem architektury wsi województwa śląskiego - jednego z najbardziej zróżnicowanych historycznie i kulturowo  obszarów Polski.