:: Aktualności w oddziale ::

Konkurs SARP nr 1005

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Częstochowa

ogłaszają

Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 http://czestochowa.sarp.org.pl/1100/oglaszamy-konkurs-ujd-w-czestochowie


Konkurs SARP nr 998

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłasza
konkurs SARP nr 998
urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji  
zagospodarowania fragmentu osiedla Celina Południe ograniczonego  
ulicami: Gajowicka, Krucza, Żelazna we Wrocławiu.
I NAGRODA - 12.000 PLN brutto
II NAGRODA - 7.000 PLN brutto
III NAGRODA - 5.000 PLN brutto
WYRÓŻNIENIA - 3.000 PLN brutto
Termin składania prac konkursowych: do 16 marca 2021 do godz. 15.00.
Regulamin z załącznikami znajdą Państwo pod adresem:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-sarp-nr-998-celina-poludnie-aku-ura-miasta-20

Konkur SARP nr 1002

Gmina Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie SARP nr 1002. Jest to konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu, gm. Piaseczno.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami Konkursu na stronie internetowej (https://konkurs-zabieniec.sarp.warszawa.pl/ ) gdzie można pobrać niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o dopuszczenie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału można składać do dnia 18.12.2020r. do godz. 15.00 w Sekretariacie OW SARP (ul Foksal 2 (Parter) 00-366 Warszawa).

Wszelkie informacje oraz regulamin i materiały na stronie www konkursu: https://konkurs-zabieniec.sarp.warszawa.pl/ 


Konkurs SARP nr 999

Morelia Investments Sp. z o.o. oraz Oddział Warszawski SARP ogłaszają konkurs nr 999 na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie.

Konkurs prowadzony jest w formule flamandzkiej.

Szczegóły na stronie konkursu:

https://konkurs-park-wilanow.sarp.warszawa.pl/


Konkurs rekomendowany przez SARP

Informujemy, że w dn. 30.10.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S212-519412 zostało opublikowane ogłoszenie o konkursie na opracowanie:
„Koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A.Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru starego miasta Dąbie”
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
http://www.tbsp.szczecin.pl/pl/przetargi/konkurs-koncepcja-urbanistyczno-architektoniczna-rewitalizacji-zabudowy-w-rejonie-ulic
 

Konkurs architektoniczny

Prokuratura Okręgowa w Katowicach wraz z katowickim oddziałem SARP
ogłosili międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego :
BUDOWA SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNEGO SZCZEBLA W KATOWICACH.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 9 listopada 2020r.
W jury pod przewodnictwem Krzysztofa Gorgonia znaleźli się:
z ramienia Zamawiającego:

Konkurs SARP nr 1000

Konkurs SARP nr 1000
Stowarzyszenie Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz materiały konkursowe znajdują się na stronie SARP: http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_sarp_nr_1000,2944/

Konkurs SARP nr 1001

 

 Modelowe Schronisko Górskie Na Lubaniu, konkurs SARP nr 1001

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania dla budynku modelowego Schroniska Górskiego Na Lubaniu.
Pasmem Lubania w Gorcach przebiega Główny Szlak Beskidzki „wyznakowany kolorem czerwonym", gdzie na trasie od Krościenka nad Dunajcem do Turbacza (ok. I l godzin marszu), nie ma obiektów stałych pozwalających na nocleg, wypoczynek czy też schronienie. W 1937 roku na tej trasie, na Samorodach pod szczytem Lubania (1211 m npm) wybudowano schronisko, które jednak w 1944 roku zostało przez okupanta spalone. Pozostały po nim tylko ruiny przyziemia z elementów murowanych z cegły i kamienia. W latach 1973 do 1976 PTTK wybudowało na Polanie Wyrobki, nieco poniżej szczytu Lubania, małe schronisko górskie, które w 1978 roku całkowicie spłonęło.

Wybudowanie schroniska będzie kontynuacją schroniskowej tradycji Lubania zainicjowanej w 1937 roku przez Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy, przyczyni się do racjonalizacji ruchu turystycznego, zmniejszając presję turystów na inne cenne przyrodniczo obszary. Całoroczny, usytuowany w partii szczytowej pasma obiekt, będzie także punktem obserwacyjnym, jego personel wspomagać będzie mógł administrację leśną w sygnalizowaniu zagrożeń w tym pożarowych i związanych z dewastacją środowiska.


Konkurs rekomendowany przez SARP

Gmina Miasto Włocławek ogłosiła konkurs rekomendowany przez SARP ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja”

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 7.09.2020
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22.09.2020 do godz. 12.00
Składanie pytań: 23.10.2020
Składanie prac konkursowych: do 28.11.2020 do godz. 12.00

Będę wdzięczna za zamieszczenie informacji o konkursie na facebooku i stronach www Oddziałów.

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi jest dostępny na stronie organizatora:
http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-rozbudowa-i-przebudowa-ulic-traugutta-od-ul-kraszewskiego-jagiellonska-szczesliwa-zielony-rynek-miedziana-zdunska-wra/