Budynek SARP

sarp.jpg
Budynek Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Olsztynie przy ulicy Kołłątaja 14 został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku. Usytuowany jest w południowo-zachodniej pierzei ulicy Kołłątaja, w zabudowie zwartej. Zaprojektowany został na rzucie nieregularnego trapezu. Jest jedno przestrzenny i dwukondygnacyjny. Do wysokości drugiej kondygnacji jest murowany z cegły, wyżej w konstrukcji ryglowej. Cześć tylnej ściany budynku stanowi XIV-wieczny mur miejski. Druga kondygnacja w konstrukcji ryglowej nadwieszona została nad kurtyną muru. Ten pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku obiekt stanowi jedyny na terenie zespołu staromiejskiego Olsztyna relikt ryglowej zabudowy miejskiego muru wysokiego, który w tamtym okresie traci resztki znaczenia obronnego. Od momentu powstania obiekt pełnił funkcje gospodarcze, prawdopodobnie stajni lub wozowni. Stanowiący tylną ścianę budynku gotycki mur został od wewnątrz skuty, a powstały w ten sposób próg stanowił cokół dla umieszczonych tam żłobów. Być może uskok ten nawiązuje swą głębokością do prawdopodobnie znajdującego się wyżej chodnika straży. Konstrukcja ryglowa dominowała w zabudowie Olsztyna do XIX wieku i stanowiła o jego architektoniczno-urbanistycznym wyrazie. Z tego względu zachowany przy ulicy Kołłątaja budynek przedstawia znaczną wartość zabytkową. Obiekt odbudowany został w latach 1980-1990 staraniem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  • Projekt adaptacji architektonicznej:
  • arch. Zbigniew Pochwała
  • arch. Marek Powązka
  • Projekt architektury wnętrza:
  • arch. Janusz Miścicki adaptacja z lat 80/90
  • arch. Sławomir Hryniewicz adaptacja 2005r.