Konkurs architektoniczny

Giżycko: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Plaży Miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania dostępny na stronie www.bip.gizycko.pl

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu Ustawy, którzy spełnią warunki określone
w art. 22 ust.1 Ustawy, dotyczące posiadania uprawnień do projektowania. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik, a w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie przynajmniej jeden z nich posiada aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. O dopuszczenie do udziału w konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 21.08.2014, godzina 20:00.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Olsztynie ul. Kołłątaja 14 10-034 Olsztyn

Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 21 października 2014 r. w godz. od 15.00 do godz. 20.00.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Olsztynie ul. Kołłątaja 14 10-034 Olsztyn.

Rodzaj i wysokość nagród:
1. W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody i trzy wyróżnienia w wysokości łącznej 50.000,00 zł brutto.
2. Organizator przewiduje następujący podział nagród i wyróżnień:
a) I nagroda - kwota brutto 24.000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego części realizacyjnej konkursu
b) II nagroda - kwota brutto 14.000,00 zł
c) III nagroda - kwota brutto 6.000,00 zł
d) trzy wyróżnienia w kwocie po 2000 zł brutto każde
3. Sąd konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień pieniężnych w zależności od poziomu prac konkursowych.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Regulamin konkursu
3. Załączniki 1-11
Pozostałe załączniki do pobrania TUTAJ
 

ZałącznikRozmiar
ogłoszenie o konkursie.pdf87.88 KB
Regulamin konkursu-Giżycko-Nr 259494.pdf183.05 KB
Załącznik nr 1-11 do regulaminu konkursu.pdf108.22 KB