Konkurs architektoniczny

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice ogłasza:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej "Budowy nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach"

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 14.06.2021r. do godziny 15:00

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na
stronie: SARP KATOWICE