Konkurs rekomendowany przez SARP


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego - HIPERBAZA w Świdwinie
 
Konkurs jest rekomendowany przez SARP - Rekomendacja nr 017/R/2022
Procedura konkursowa: Konkurs ograniczony, jednoetapowy
Organizator: Powiat Świdwiński ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
Wartość konkursu: 1 500 000,00 zł brutto + 70 000,00 zł brutto = 1 570 000,00 zł brutto
Więcej informacji: