Konkurs SARP nr 1000

Konkurs SARP nr 1000
Stowarzyszenie Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz materiały konkursowe znajdują się na stronie SARP: http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_sarp_nr_1000,2944/