Konkurs SARP nr 1001

 

 Modelowe Schronisko Górskie Na Lubaniu, konkurs SARP nr 1001

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania dla budynku modelowego Schroniska Górskiego Na Lubaniu.
Pasmem Lubania w Gorcach przebiega Główny Szlak Beskidzki „wyznakowany kolorem czerwonym", gdzie na trasie od Krościenka nad Dunajcem do Turbacza (ok. I l godzin marszu), nie ma obiektów stałych pozwalających na nocleg, wypoczynek czy też schronienie. W 1937 roku na tej trasie, na Samorodach pod szczytem Lubania (1211 m npm) wybudowano schronisko, które jednak w 1944 roku zostało przez okupanta spalone. Pozostały po nim tylko ruiny przyziemia z elementów murowanych z cegły i kamienia. W latach 1973 do 1976 PTTK wybudowało na Polanie Wyrobki, nieco poniżej szczytu Lubania, małe schronisko górskie, które w 1978 roku całkowicie spłonęło.

Wybudowanie schroniska będzie kontynuacją schroniskowej tradycji Lubania zainicjowanej w 1937 roku przez Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy, przyczyni się do racjonalizacji ruchu turystycznego, zmniejszając presję turystów na inne cenne przyrodniczo obszary. Całoroczny, usytuowany w partii szczytowej pasma obiekt, będzie także punktem obserwacyjnym, jego personel wspomagać będzie mógł administrację leśną w sygnalizowaniu zagrożeń w tym pożarowych i związanych z dewastacją środowiska.


Sąd konkursowy:

arch. Katarzyna Kozień-Kornecka, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący
arch. Paweł Wieczorek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent
arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków
arch. Tomasz Studniarek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice
arch. Stanisław Deńko, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Jerzy Kalarus, Prezes Spółki PTTK Karpaty
Natalia Figiel, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego
Grzegorz Biedroń, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Radny Województwa Małopolskiego

Zastępca sędziego konkursowego:

arch. Krzysztof Leśnodorski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków

Sekretariat konkursu:

arch. Marcin Buczek-Palczyński, SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie Konkursu – 9 października2020
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 14 października 2020
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 16 października 2020
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 21 października 2020, do godz. 14:00
Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 26 października2020
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 30 października 2020
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 6 listopada 2020
Składanie prac konkursowych w etapie 2 Konkursu – do 4 grudnia 2020, do godz. 14:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 11 grudnia 2020

Pula nagród (kwoty brutto) – 45 000 PLN

Pierwsza nagroda – 20 000 PLN oraz zaproszenie do wykonania na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Schronisko Górskie na Lubaniu, z zastrzeżeniem, że termin zaproszenia nie jest znany na dzień ogłaszania konkursu, i będzie zależny od możliwości i czasu pozyskania środków finansowych na powyższe.
Druga nagroda – 15 000 PLN
Trzecia nagroda – 10 000 PLN

Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków: http://www.sarp.krakow.pl/2020/10/09/modelowe-schronisko-gorskie-na-lubaniu-konkurs-sarp-nr-1001/