Konkurs SARP nr 1007

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy
CMKP oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do
udziału w dwuetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję
nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A.
Grucy CMKP w Otwocku.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim w którym
Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika) wybranej
pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu
wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. 

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego
i dwuetapowego. W pierwszym etapie konkursu zainteresowani udziałem składają
wnioski do dopuszczenie na podstawie których Uczestnicy spełniający warunki
udziału w konkursie zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych. Na
podstawie oceny opracowań studialnych przez Sąd, do drugiego etapu konkursu i
składania prac konkursowych zostanie zaproszonych 5 uczestników.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego
budynku szpitalnego wraz z zagospodarowaniem dla potrzeb Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMPK w Otwocku.

Inwestycja jest planowana w celu rozszerzenia zakresu
działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy
CMKP w Otwocku.

Termin składania wniosków o dopuszczenie upływa 1 czerwca
2021 r. o godz. 12.00.

Szczegóły i regulamin są dostępne na stronie konkursu:

konkurs-szpital-otwock (sarp.warszawa.pl)