Konkurs SARP nr 1036

Uwaga! Konkurs realizacyjny SARP o. Katowice na opracowanie koncepcji zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu.
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__997.html
Ostatnie lata przyniosły większą świadomość w zakresie potrzeby dostosowania miast do zmian klimatu. Dużym wyzwaniem są liczne powierzchnie pokryte betonem i brak zieleni, które nie sprzyjają retencji wody i jednocześnie wzmagają zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Z drugiej strony rynek Starego Miasta wymaga szczególnej troski, by podczas planowanej przebudowy nie utracił swojego historycznego, zabytkowego charakteru. Podstawą jest jednak potrzeba stworzenia przyjaznej, dostępnej i żywej przestrzeni publicznej, służącej mieszkańcom miasta.

Zapraszamy pracownie architektoniczne i urbanistyczne do udziału w konkursie:
Pula Nagród: 100 000zł
I nagroda: 50000zł + zaproszenie do wykonania projektu na podstawie zwycięskiej koncepcji
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 6.03.2023
Termin składania prac: 15.05.2023