Konkurs SARP nr 1043

 

 

KONKURS SARP NR 1043_BONITUM WROCŁAW

Ogłoszenie o  jednoetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na
koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na
podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzonego o
dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34
a/ Żelaznej 27.

Zamawiający:
Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„BONITUM”
ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Organizator wykonawczy:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław
ul. Oławska 21, III piętro, 50-123 Wrocław

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym,
przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym oraz ekonomicznym koncepcji adaptacji z
rozbudową istniejącego obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej
34 a/ Żelaznej 27 z przeznaczeniem na Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio
BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra
opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne.
Celem dodatkowym jest wyłonienie najlepszej studialnej koncepcji budynku o
funkcji uzupełniającej – terapeutycznej i mieszkalnej na tym samym terenie.
!UWAGA: Komunikacja w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka
komunikacji elektronicznej jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA

Sąd Konkursowy::
1. arch. Eugeniusz Skrzypczak– Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia
Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznański
2. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber – Sędzia referent, Sędzia Konkursowy
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
3. arch. Marta Mnich – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
4. Krzysztof Kotela – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony
Organizatora,
5. Jarosław Konior – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Organizatora,
6. arch. Anna Bać – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Stowarzyszenia
Architektów Polskich Oddział Wrocławski
7. Bartłomiej Świerczewski – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta
Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora
8. Magdalena Wankowska – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta
Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora
Funkcję sędziego rezerwowego pełni:
mgr inż. arch. Artur Toboła, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów
Polskich Oddział Wrocławski
Funkcję Sekretarza Konkursu pełni: arch. Sylwia Sikora

Harmonogram Konkursu:
10.07. 2023 - ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę
Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących
przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
21.07. 2023, godz. 24:00 - ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną
Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz
podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie
spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.
04.08.2023 - ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o
dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac
konkursowych lub powiadomienie o  niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
18.08.2023 - ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę
Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących
przygotowania i składania Prac konkursowych.
15.09.2023, godz. 24:00 - ostateczny termin składania Prac konkursowych w
postaci elektronicznej. Prace należy składać poprzez Elektroniczną Platformę
Konkursową.
18.09.2023, godz. 16:00 - ostateczny termin składania Prac konkursowych w
postaci papierowej.
do dnia 29.09.2023 - ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej
konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową
Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

Nagrody pieniężne:
I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto,
II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto,
III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

Regulamin i materiały konkursowe dostępne są na stronie: http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-sarp-1043-bonitum-wroclaw