Konkurs SARP nr 1046

 

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów
Polskich (SARP) Oddział Rzeszów ogłasza konkurs architektoniczny,
jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję budynku Auli Miejskiej w
Rzeszowie.

Sąd konkursowy:
arch. Jerzy Szczepanik – Dzikowski – Przewodniczący Sądu konkursowego
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,
arch. Wojciech Fałat – Sędzia referent
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów,
arch. Bartłomiej Nawrocki
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Katowice,
arch. Tomasz Kudła
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów,
arch. Janusz Sepioł
Sędzia ze strony Zamawiającego, Architekt Miasta Rzeszowa,
inż. Katarzyna Leśko
Sędzia ze strony Zamawiającego, p.o. Dyrektora Wydziału Architektury Miasta Rzeszowa.
Sekretariat konkursu:
arch. Agata Podolec
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów.

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 07.07.2023 r.
Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura I): do dnia 26.07.2023 r.do godz. 15.00
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 28.07.2023 r.do godz. 15.00
Dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 11.08.2023 r. do godz. 15.00
Składanie prac konkursowych: do dnia 06.11.2023 r. do godz. 15.00
Ogłoszenie wyników konkursu: 16.11.2023 r.
Pula nagród (kwoty brutto) –140 000,00 zł
Pierwsza
Nagroda – 50 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy
konkursowej.
Druga Nagroda – 40 000,00 zł
Trzecia Nagroda –30 000,00 zł
Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień po 10 000,00 zł każda.
Komunikacja:
Komunikacja odbywa się wyłącznie poprzez platformę konkursową: https://epk.sarp.pl
Link do strony SARP:
http://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/2023/07/11/aulamiejska/