Konkurs SARP nr 1048

Roztoczański Park Narodowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Lublin ogłosił Konkurs architektoniczny SARP 1048, nieograniczony, jednoetapowy na koncepcję obiektu ścieżki w „koronach d rzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy
konkursowej. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem
architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budowy:

- Ścieżki w koronach drzew (Zadanie A) na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego;

- Wieży widokowej (Zadaniem B) na terenie otuliny Roztoczańskiego Pa rku Narodowego w miejscowości Panasówka; wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze niezbędnym do realizacji
Inwestycji.

Harmonogram:

1. Ogłoszenie Konkursu 18.07.2023r.

2. Zadawanie pytań do 25.08.2023r.

3. Składanie prac konkursowych do 15.09.2023r.

4. Ogłoszenie wyników 26.09.2023r.

 

Strona
konkursu: https://1048.konkurs.sarp.pl 

Komunikacja: http://epk.sarp.pl