Konkurs SARP nr 1051

Prezydent Miasta Rybnik wraz ze Stowarzyszeniem Architektów
Polskich Oddział Katowice ogłosił:

Nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na
koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Centrum Przesiadkowego w Rybniku.

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_1018.html

Terminy:

Składanie wniosków o wyjaśnienie Regulaminu – 18.11.2023 r.

Składanie prac konkursowych – 22.11.2023 r. godz. 15:00