Konkurs SARP nr 1052

Szanowni Państwo,

Oddział Warszawski SARP ogłosił Konkurs architektoniczny SARP nr 1052,
dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą
widowiskową.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest
nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna zespołu budynków: budynku administracji publicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz budynku kultury z salą widowiskową na potrzeby Centrum Kultury w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Terminy:

Składanie wniosków o dopuszczenie: 30.11.2023

Składanie Opracowań studialnych:23.02.2024

Składanie Prac konkursowych:13.05.2024

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu:21.05.2024

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej
konkursu: https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/