List otwarty do Prezydenta Olsztyn

Olsztyn, 31.01.2017

 

Szanowny Pan

Piotr Grzymowicz

Prezydent Miasta Olsztyna

Plac Jana Pawła II 1

10-010 Olsztyn

 

 

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezydencie,

w ostatnich latach coraz częściej realizacja istotnych przestrzeni publicznych i budynków w naszym mieście poprzedzona jest organizowanymi profesjonalnie konkursami architektonicznymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstają coraz lepsze realizacje będące wizytówką naszego miasta. Zgodnie z tą formułą powstał projekt Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel, projekt przebudowy stadionu, czy też projekt przebudowy hali widowisko-sportowej Urania. Dzięki wielomiesięcznej współpracy mieszkańców oraz pracowników urzędu miasta, powstał również Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Miasta Olsztyna, nagrodzony przez Europejską Radę Planowania Urbanistycznego.

 

Jesteśmy zatem głęboko zaniepokojeni informacjami na temat trybu realizacji przebudowy Targowiska Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie. Zgodnie z zapisami Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, przyjętego Uchwałą Rady Miasta z dnia 24.06.2015r.,  targowisko przy ul. Grunwaldzkiej jest wskazane jako miejsce, którego przebudowa ma być poprzedzona konkursem architektonicznym. 

Niestety, wbrew Uchwale, konkursu nie przeprowadzono. 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że Plac Targowy, zrealizowany w małej miejscowości Mszana Dolna, w następstwie przeprowadzonego konkursu architektonicznego, został obsypany wieloma nagrodami. Plac ten został zrealizowany w ramach projektu „Mój Rynek”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa, z którego gmina Olsztyn też chce skorzystać. Urzędnikom z małej miejscowości udało się zmieścić w rygorach czasowych i formalnych konkursu, z fantastycznym efektem finalnym; u nas niestety nawet tego nie spróbowano. 

Podobnym pozytywnym efektem konkursu architektonicznego jest targowisko na eksperymentalnym osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. „Odważnie, starannie zagospodarowana przestrzeń publiczna „Park’n’targ” to nie tylko plac targowy lecz także parkowa przestrzeń publiczna z instalacją przestrzenną do zabaw dla dzieci, obiektami małej architektury” – tak o swoim projekcie piszą autorzy. 

Wspomniane realizacje pokazują, jak ważną przestrzenią publiczną jest plac targowy i należy dołożyć wszelkich starań poddając ją procesowi przebudowy. Brak konsultacji społecznych przed rozpoczęciem inwestycji to działanie, którego negatywne skutki odczujemy my, mieszkańcy. Każda formuła dialogu (ankieta, spacer badawczy, konsultacje, itp.) z mieszkańcami oraz użytkownikami targowiska pod kątem ich oczekiwań, potrzeb, skutkuje lepszym projektem, zbudowaniem ciekawszego i bardziej funkcjonalnego obiektu oraz lepszego zagospodarowania całej przestrzeni. W efekcie prowadzi do efektywniejszego wydatkowania pieniędzy publicznych.

Należy wyraźnie podkreślić, że przy obecnym projekcie całkowicie pominięto takie ważne kwestie jak: układ przystanków względem targowiska, nawiązanie do Pumptruck'a, nawiązanie do Dworca Zachodniego, czy powiązania ze Starym Miastem.

Panie Prezydencie, realizując projekt zagospodarowania brzegów Jeziora Krzywego sprawdzoną formułą konkursu architektonicznego odniósł Pan spektakularny sukces – obiekty zrealizowane w tej formule zyskały aprobatę mieszkańców i zdobywają prestiżowe nagrody. 

Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej jest równie ważną przestrzenią publiczną, która także powinna zostać zrealizowana w sprawdzonej procedurze konkursu architektonicznego. Oczekujemy, że władze naszego miasta będą konsekwentnie stosowały procedury określone w stanowionym przez siebie prawie, gwarantującym otrzymanie właściwej jakości przestrzeni publicznej.

Jeszcze nie jest za późno !!!

 

Podpisano:

Stowarzyszenie Architektów Polskich  SARP o/Olsztyn

Prezes mgr inż. arch. Małgorzata Zyskowska;  

v-ce Prezes mgr inż. arch. Anna Dąbrowska-Sosak

 

Forum Rozwoju Olsztyna

Prezes Zarządu Bartłomiej Biedziuk

 

SPAK Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu o/Warmińsko –Mazurski

Prezes dr inż. Marta Akincza

 

Rada Osiedla Grunwaldzkiego 

Przewodniczący Maciej Turowski

 

Warmiński Klub Rowerowy „FAN” 

Prezes Adam Dowgird

 

Do wiadomości:

Gazeta Olsztyńska

Gazeta Wyborcza

Debata

Polskie Radio Olsztyn

TVP 3 Olsztyn

TVN