::struktura oddziału::

19 października 2019r.  na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym naszego oddziału SARP wybraliśmy nowe władze.

Prezesem, wybranym w bezpośrednich wyborach, została arch. Adriana Patalas

Zarząd Oddziału ukonstytuował się w sposób następujący:

Wiceprezes ds. zewnetrznych - arch. Piotr Mikulski-Bąk

Wiceprezes ds. wewnętrznych - arch. Piotr Rożen

Wiceprezes ds. twórczości - arch. Renata Góralczyk-Osowicka

Sekretarz - arch. Anna Kulińska

Skarbnik - arch. Małgorzata Zyskowska

Członkowie Zarządu:

arch. Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska

arch. Ewa Rombalska

arch. Agnieszka Mogielnicka

arch. Anna Dąbrowska-Sosak 

arch. Tomasz Szymański

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: arch. Marek Zagroba

Zastępca: arch. Andrzej Płeczkan

arch. Adam Mazurkiewicz

Delegaci na Zjazd Krajowy:

arch. Małgorzata Zyskowska

arch. Anna Kulińska

arch. Adriana Patalas

arch. Piotr Gadomski

Kolegium Sędziów Konkursowych:

Przewodniczący: arch. Małgorzata Zyskowska

Zastępca: arch. Wojciech Gadomski

Sekretarz: arch. Piotr Mikulski-Bak 

członkowie:

arch. Ewa Rombalska

arch. Anna Dąbrowska-Sosak 

arch. Janusz Miścicki

arch. Stanisław Sosak

arch. Piotr Rożen 

arch. Grzegorz Dżus 

 

Sąd Koleżeński:

Przewdoniczący: arch. Anna Łukaszewicz-Paczkowska

Zastępca: arch. Zbigniew Patalas

członkowie:

arch. Izabella Ossowska-Rożen

arch. Jaropełk Lewicki

arch. Janusz Miścicki