VIII Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce Sakralnej SACROEXPO - Kościoły Naszych Czasów

W imieniu SARP o/Kielce zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji o Architekturze i Sztuce SACROEXPO - Kościoły naszych czasów.


Tematem tegorocznej konferencji jest Dziedzictwo i Perspektywy.


Konferencja poświęcona jest wymianie doświadczeń i poglądów między architektami, znawcami sztuki, teologami i socjologami, służąca poszukiwaniu wartości duchowych, zjawisk historycznych i obyczajowych godnych ochrony i naśladowania dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywaniu następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, religijne, naukowe i artystyczne, a jednocześnie służąca poszukiwaniu nowych metod socjologicznych, rozwiązań przestrzennych i architektonicznych, mających na celu wytyczenie drogi współczesnej cywilizacji ku zachowaniu tożsamości i ciągłości rozwoju duchowego, społecznego i kulturalnego oraz kultywowaniu poczucia piękna.


Organizatorzy konferencji:
SARP KIELCE
TARGI KIELCE


Patronat honorowy:
J. Em. Ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich


Miejsce obrad:
TARGI KIELCE, ul. Zakładowa 1


Terminy:
Konferencja - 09.06.2009r. (wtorek)
Konferencja towarzyszy X Międzynarodowej Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów w dniach 8-10.06.2009r.
Termin nadsyłania zgłoszeń oraz abstraktów wystąpień do dnia 20.05.2009r.
Akceptacja abstraktów wystapień, powiadomienie prelegentów - 22.05.2009r.
Udział w konferencji bezpłatny.
Referentom zapewniamy coroczną publikację.
Dla wszystkich uczestników istnieje mozliwość rezerwcji noclegów - płatne na miejscu.


KONTAKT - SEKRETARZ ORGANIZACYJNY:
arch. Władysław Markulis - SARP Kielce
adres do korespondencji:
25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18 pok.207
tel 0 505 156 972, fax. 041 3415870
e-mail: konferencjasacroexpo@wp.pl
www.kielce.sarp.org.pl

W załączniku formularz zgłoszeniowy.


ZałącznikRozmiar
formularz.doc33.5 KB