WYNIKI KONKURSU

WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE OPRAWY GRAFICZNEJ ODDZIAŁOWEGO KOMUNIKATORA SARP OLSZTYN
Bardzo dziękujemy za nadesłane prace. Wpłynęły trzy propozycje nowego układu graficznego. Wszystkie prezentują wysoki poziom i ciekawe pomysły. Mieliśmy do podjęcia trudną decyzję, po długiej naradzie postanowiliśmy przyznać pierwsze miejsce pracy Doroty Szymaniak-Urban i Filippo Cosco za najbardziej innowacyjne podejście i przejrzystą formę. Drugie miejsce przyznaliśmy ex aequo zespołowi w składzie: Agnieszka Rzeczkowska/Daniel Rzeczkowski oraz Małgorzacie Zyskowskiej.
 

Gratulujemy!

JURY KONKURSU
Ewa Rombalska, Sławek Hryniewicz, Ania Kulińska


ZałącznikRozmiar
I nagroda D.Szymaniak-Urban_F. Cosco.pdf3.63 MB
II nagroda A. Rzeczkowska_D. Rzeczkowski.pdf1021.97 KB
II nagroda M. Zyskowska.pdf1016.54 KB