Wystawa „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej"

Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, jak co roku, wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.
Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości, odwiedzających wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2021 i 2022.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o eliminacjach do tegorocznej edycji wystawy na stronach i fb Oddziałów oraz rozesłanie jej do Członków.

Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2022 do godz.12.00 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES
Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc (edytowalnym):
•    Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres, aktualny kontakt e-mail i telefoniczny do pracowni
•    Nazwę domu
•    Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
•    Legendę z opisem  pomieszczeń

Grafikę:
•    Plan budynku z ogrodem
•    Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
•    rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
•    przekrój w charakterystycznym miejscu
•    3-4-zdjęcia domu (oddzielne) w formacie jpg + nazwisko autora zdjęć
•    zdjęcie portretowe autora/autorów domu+ nazwisko autora zdjęć

Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.