Z prac Zarządu Oddziału

Maj
1. Zarząd Oddziału postanowił przystąpić do kompleksowego remontu pomieszczeń  biurowych oraz łazienki. Remont obejmie wymianę sprzętów sanitarnych i armatury, naprawę ściany kominowej uszkodzonej po zalaniu, wymianę oświetlenia, likwidację zużytej wykładziny podłogowej, wymianę zdeformowanych drzwi, docieplenie ścianki kolankowej i przebudowę systemu szaf biurowych. Remont potrwa do września.

2. W piśmie do Rektora UWM z dnia 10 maja Zarząd wyraził zaniepokojenie sposobem organizacji konkursu na „Opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu obiektów naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji". Wskazano nieprawidłowości, w tym także niezgodność z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W dniu 11 maja UWM unieważnia konkurs, jednak SARP do dnia dzisiejszego nie otrzymuje odpowiedzi na swoje pismo. W powtórnie ogłoszonym konkursie zmieniony zostaje skład sądu konkursowego, bez jakiejkolwiek konsultacji z zainteresowanymi sędziami. Jednocześnie w „Gazecie Wyborczej” ukazuje się artykuł, w którym wicekanclerz UWM winą za fiasko współpracy obarcza SARP. Ewa Rombalska wystosowuje pismo do rektora, w którym, jako osoba pomówiona w artykule, domaga się sprostowania nieprawdziwych treści. Również to pismo pozostaje bez odpowiedzi. (w załączeniu pismo SARP do rektora , pismo Ewy Rombalskiej do rektora oraz informacja rozesłana przez W-M Izbę Architektów)

3. 26 maja odbył się wernisaż wystawy projektów Zbigniewa Pochwały organizowanego przez SARP we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Czerwiec
1. Wspólnie z 8 innymi Stowarzyszeniami wysyłamy pismo do Prezydenta Miasta w sprawie planowanej przebudowy ulicy Partyzantów. (pełny tekst apelu w załączeniu)

2.  SARP i Narodowy Instytut Dziedzictwa zorganizowały konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Dom moich marzeń”. Wręczenie nagród w konkursie nastąpiło 8 czerwca w atrium Starego Ratusza i było częścią finisażu wystawy „Twój dom – dialog z tradycją”.

3. Wspólnie z firmą WICONA zaprosiliśmy architektów na szkolenie, w czasie którego zaprezentowano i omówiono  realizacje nowoczesnych fasad energooszczędnych i budynków ekologicznych.

4. Sławomir Hryniewicz wziął udział w konferencji poświęconej problematyce termomodernizacji, podczas której zaprezentowane zostały referaty dotyczące negatywnych skutków ocieplania obiektów zabytkowych. W ramach spotkania poruszone zostały również problemy wpływu stanu zachowania obiektów zabytkowych na ich termoizolacyjność, przedstawione przykłady nowych technologii w ocieplaniu, a także dobre praktyki w kompleksowym podejściu do poprawy zarówno stanu zachowania, jak i warunków użytkowania zabytków. Konferencja zorganizowana była przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

5. Delegacja SARP o/Olsztyn  wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłego tragicznie prof. Stefana Kuryłowicza.

6. Stowarzyszenia zapytały w formie pisemnej prezydenta Grzymowicza o złożoną obietnicę wyjaśnienia sprawy zaniżonej ilości miejsc parkingowych dla inwestycji „Centaurus”.


ZałącznikRozmiar
pismo SARP do rektora-nieprawidłowości.pdf83.76 KB
Ewa Rombalska do rektora.pdf121.16 KB
list WMOIA w sprawie konkursu.pdf102.94 KB
Apel Stowarzyszeń ws. przebudowy ulicy Partyzantów.pdf154.61 KB