:: Strona główna ::

Pomóżmy uratować "nasz" Zamek!

Koleżanki i Koledzy,

Zamek Tuczno - należący do Stowarzyszenie Architektów Polskich w związku z obecną sytuacją, podobnie jak wiele innych obiektów noclegowych w Polsce, znalazł się w niełatwej sytuacji związanej z utratą dochodów płynących z normalnej działalności.

W związku z tym, zwracamy się z apelem i zachęcamy do wsparcia działalności Zamku poprzez zaplanowanie odpoczynku na gościnnej ziemi Drawieńskiej po pandemii i wykupienie voucheru pobytowego na Zamku w Tucznie.

 

Sposób zakupu voucherów jest prosty.

Należy wpłacić kwotę wyliczoną z pomnożenia ilości osobonocy i stawek za osobonoc na konto:

47 1020 2847 0000 1102 0160 4131

PKO BP O. Wałcz

Zamek w Tucznie sp. z o.o.

ul Zamkowa 1; 78-640 Tuczno


Warsztaty projektowe Mood for wood

Mood For Wood to warsztaty projektowe, podczas których studenci kierunków projektowych przy pomocy uznanych architektów z całego świata oraz doświadczonych stolarzy projektują oraz samodzielnie wykonują meble miejskie z drewna  dla wybranych społeczności lokalnych. Pracują nad konkretną lokalizacją, spotykają się z użytkownikami przestrzeni, poznając ich potrzeby oraz problemy danego miejsca. Aby zrealizować projekt są zobligowani do uzyskania akceptacji swoich pomysłów u odbiorców, następnie na podstawie opracowanego kosztorysu składają zamówienie na określone materiały, z których własnoręcznie budują drewniane meble lub instalacje.

W tym roku wyjątkowo odbędą się dwie edycje warsztatów. W lipcu uczestnicy będą projektować meble dla mieszkańców Cieszyna (23.07-03.08) a w sierpniu zajmą się meblami dla ogrodów na poznańskim Szelągu (21-30.08).


Biuro SARP

Informujemy, że z powodu epidemii COVID-19 biuro SARP do odwołania pracuje wyłącznie zdalnie.

Prosimy o kontakt mailowy olsztyn@sarp.org.pl

 

 


Zapisz się do SARP!

Wniosek czyli karta ewidencyjna do pobrania w załączniku. 


Apel Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP

 

"Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie SARP

 

W związku z trudną sytuacją, jaka zaistniała w naszej branży, w imieniu Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP za pośrednictwem Zarządu Głównego SARP, zwracam się do Was z apelem o wzajemną pomoc przy wykonywaniu naszej działalności.

Oczywistym jest, że celem głównym GSK jest rozstrzyganie sporów, rozpatrywanie wykroczeń przeciwko obowiązkom członka SARP czy rozstrzyganie spraw naruszania przez członka SARP zasad etyki zawodowej architekta czy też zasad dobrego obyczaju. Nie mniej jednak, zasadne jest by w tym ciężkim czasie nieformalnie rozszerzyć ten zakres i spróbować zjednoczyć siły.

Jeśli są architekci, którzy w wyniku wprowadzonej pandemii zostali pozbawieni pracy, ich klienci/inwestorzy wycofali się z podpisanych wcześniej umów, potrzebują zleceń, by móc normalnie funkcjonować i godnie żyć, a z drugiej strony są pracownie projektowe, które mają małe moce przerobowe i chętnie zlecą wykonanie zadania architektowi - podwykonawcy, proszę połączmy siły, bo jak nigdy wcześniej, powinniśmy w tym momencie być jedną architektoniczną drużyną.

Proszę o wsparcie.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Natalia Balcerzak

Przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP


Konkurs architektoniczny

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach ogłasza:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

Osoba do kontaktów: 
arch. Katarzyna Furgalińska - Sekretarz Organizacyjny Konkursu
e-mail: sarpkonkursparking@gmail.com

adres: SARP Oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 kwietnia 2020r. do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na stronie: http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_909.html


3 pytania do Adriany Patalas, prezeski olsztyńskiego oddziału SARP

O prężnej działalności olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, w cyklu rozmów z nowymi prezesami i prezeskami SARP, opowiada Adriana Patalas.

https://www.architekturaibiznes.pl/3-pytania-do-adriany-patalas-prezeski-olsztynskiego-oddzialu-sarp,3021.html 


KONKURS SARP 994


Gmina Myszków
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie

ogłaszają

Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną
rewitalizacji centrum Myszkowa

link do strony konkursu:
http://czestochowa.sarp.org.pl/1096/oglaszamy-konkurs-centrum-myszkowa

Zapraszamy do udziału!


Konkurs

Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP.

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs,2799/

 


Konkurs SARP nr 993


Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia, ogłasza konkurs nr 993:

urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki (plac trójkątny) i Pułaskiego we Wrocławiu.

Konkurs jest częścią projektu Aku.ura Miasta.