:: Strona główna ::

KONKURS

UWAGA:

Ważna informacja dotycząca konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

 

ZG SARP informuje że dnia 31.12.2014r. nastąpiły zmiany w zapisach Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Zmiany dotyczą m.in.

- korekty terminów przebiegu konkursu, 

- korekty terminów wykonania opracowań projektowych po
konkursie,

- korekty paru zapisów dotyczących opisu stanu istniejącego
i rysu historycznego

- zmiana Załącznika nr 8g

- dodanie Załącznika nr 8f

Pełna lista zmian oraz Regulamin konkursu i Załączniki po korekcie znajdują się do pobrania na stronie internetowej Organizatora: http://www.radaopwim.gov.pl oraz na stronie internetowej ZG SARP: http://www.sarp.org.pl


WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu na "na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z międzyszkolną bazą sportów wodnych"


I nagroda

arch. Małgorzata Sadowska-Sobczyk – Józefów
arch. Stanisław Ignaciuk - Warszawa
arch. Michał Lenczewski – Warszawa

II nagroda

INTERURBAN Łukasz Piankowski
Gdynia

III nagroda

Pracownia Architektoniczna CHILIART
arch. Karolina Czupryniak
arch. Paweł Fiedczak
arch. Mikołaj Nowakowski
Giżycko

Wyróżnienia:
-WXCA sp. z o.o.
Warszawa

-Dżus GK Architekci
Olsztyn

-JRK 72 Jacek Krych Architekt
Gliwice

>>>>>>>>>> PRACE NAGRODZONE - WIZUALIZACJE<<<<<<<<<<<


WYNIKI KRAJOWYCH ELIMINACJI DO NAGRODY IM. MIESA VAN DER ROHE 2015

WYNIKI KRAJOWYCH ELIMINACJI DO NAGRODY IM. MIESA VAN DER ROHE 2015 


Konferencja "Współczesna architektura krajobrazu - trendy technologie i praktyka"

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) zaprasza do udziału w jesiennej konferencji z cyklu "Współczesna architektura krajobrazu -
trendy technologie i praktyka". 9. edycja konferencji - „Przestrzenie aktywnego wypoczynku w krajobrazie” (WAK9) - odbędzie się 16 października w Warszawie (aula Kryształowa SGGW).

Udział wezmą architekci krajobrazu z polskich i europejskich pracowni (m.in.: pracownia k., CARVE z Holandii oraz Kragh & Berglund z Danii); autorzy projektów miejsc inspirujących do aktywności fizycznej - od placów zabaw,
przez ścieżki zdrowia i rowerowe, po parki sportu. Udział w konferencji potwierdził również pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły p. Marek Piwowarski, który opowie o największej przestrzeni
rekreacyjnej w Warszawie.


Wspomnienie o Waldemarze Andrzeju Dezorze (1950 - 12.08.2014)

„Boska Italia”         
– to credo Jego  życia i twórczości
„Bella Italia”    
– powtarzał z lubością wracając z tego  kraju
Da Vinci , Michał Anioł , Andrea Palladio    
– to ich dzieła  chłonął i wtapiał je do   swoich prac.


Andrzej

Kreator przyszłości     
- taki właśnie  był  
Wybitny  Architekt     
- człowiek współczesnego renesansu
Wizjoner    
– nieszablonowo zmierzający do określonego celu
Malarz       
– Jego ręczne szkice i projekty przemawiały do wyobraźni
Narciarz     
– Jego długie i cienkie narty  kreśliły na stokach  śnieżne obrazy
Towarzysz         
– Którego barwne opowieści umilały zimowe wieczory
Żeglarz     
– zmierzający do Portu Życia

Dobry Człowiek  - Waldemar Andrzej Dezor - architekt

słowa „Boska Italia” od dziś są historią
Żegnaj

arch. Tomasz Lella


Regaty Architektów 2014

 

Białystok, wrzesień 2014

Ogólnopolskie Regaty Architektów 2014 za nami!

Minione dwa weekendy stały pod znakiem żeglarstwa, a niewielkie Rydzewo pod Giżyckiem z tygodnia na tydzień stawało się żeglarską stolicą architektów. To tam bowiem już od 3 lat odbywają się Ogólnopolskie Regaty Architektów, które w tym roku biły rekordy pod względem frekwencji. Tegoroczna edycja skupiła niemalże 160 architektów z całego kraju!

Tak jak co roku, organizatorzy zapewnili uczestnikom komfortowe dziewięciometrowe jachty kabinowe marki Delphia Phila 880, wyżywienie, koncerty i obsługę Gospody Pod Czarnym Łabędziem, która ponownie stanowiła bazę regat.

Pierwszy weekend regat, czyli 12-14 wrzesień to zacięta rywalizacja 14 załóg architektów z całego kraju. Zwycięska załoga dwóch poprzednich edycji regat (skipper Szczepan Wroński, pracownia WXCA z Warszawy) wygrała większość biegów pierwszego dnia i wydawało się, że faworyci zgarną ponownie złoto. Drugi dzień regat pokazał jednak bardzo silną postawę załogi Pawła Nawrockiego (Op Architekten), która na jachcie Głuchy John wyrównała ilość punktów z załogą Wrońskiego, a wygrywając ostatni wyścig zapewniła sobie zwycięstwo w całych regatach.


Konsultacje publiczne dot. raportu „Przestrzeń życia Polaków”

Zaproszamy do udziału w konsultacjach publicznych dot. Raportu „Przestrzeń życia Polaków” - architektura a przestrzeń publiczna.
Informacje dot. Raportu: http://www.sarp.org.pl/pokaz.php?id=1920 i w załączniku.


KONKURS GIŻYCKO - pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi  dotyczące sposobu opracowania i składania prac konkursowych w „konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” (zamieszczono 15.09.2014, pytania PK011-PK012 16.09.2014, pytanie PK014 - dnia 2.10.2014)


PYTANIE PK001:
"Proszę o dokładniejsze sprecyzowanie gdzie ma się znajdować hangar przywodny 30mx7m, wysokość 4m do 5m (dz. 312/14). Z mapy własności wynika, że ma się on znajdować przy basenie portowym, natomiast z wytycznych do projektu (załącznik nr 12) wynika, że ma się on znajdować PO PRZECIWNEJ STRONIE PLAŻY- OBOK MBSW (DZIAŁKA NR 311)."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK001:
Hangar przywodny ma znajdować się po zachodniej stronie plaży (obszar oznaczony  w załączniku nr 12 symbolami "B"), na działce nr 312/14, która obejmuje obszary oznaczone w załączniku nr 12 symbolami "B" i "D"
PYTANIE PK002:
"Z ZAŁĄCZNIKA nr 12, ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ WYTYCZNE DO PROJEKTU WYNIKA, ŻE NALEŻY WYBURZYĆ BUDYNEK ŻEGLUGI MAZURSKIEJ (dz. 312/13) I ZAPROPONOWAĆ NOWY BUDYNEK W GRANICACH dz. 312/15. JEDNAK ZGODNIE Z PROJEKTEM MPZP CAŁA DZIAŁKA 312/15 MA BYĆ PRZEZNACZONA NA DROGĘ. PROSZĘ O WYZNACZENIE INNEJ DZIAŁKI NA LOKALIZACJĘ NOWEGO BUDYNKU ŻEGLUGI MAZURSKIEJ."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK002:
Do legendy załącznika nr 12 pt. "Zakres opracowania oraz wytyczne do projektu"  wkradł się błąd - obiekt należy zaprojektować na dotychczasowej działce Żeglugi Mazurskiej, czyli nr 312/13 (zamiast 312/15). Punkt 4 "wykazu niektórych obiektów" powinien mieć następujące brzmienie:
4. BUDYNEK ŻEGLUGI MAZURSKIEJ
(budynek do wyburzenia, należy zaproponować nowy obiekt w granicach działki 312/13 spełniający obecną funkcję, współgrający z projektowanym otoczeniem)
PYTANIE PK003:
Punkt 2 Programu funkcjonalno - użytkowego MBSW w Giżycku:  "Zamknięcie basenu portowego pirsem / falochronem od południa" - Od południa istnieje już pirs, czy chodzi o jego przebudowę?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK003:
Chodzi o osłonięcie pirsem basenu portowego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych. Istniejący pirs osłania jedynie sąsiedni basen portowy.
PYTANIE PK004:
Punkt 4 Programu funkcjonalno - użytkowego MBSW w Giżycku:  "Wykonanie pomostu uchylnego (...) na pirsie od strony wschodniej (...) (dz.311)" - Chodzi o wschodni brzeg pirsu łączącego basen portowy z dz. 311? Czy brzeg we wschodniej części dz. 311?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK004:
Pomost uchylny (slip uchylny) w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych ma zostać zaprojektowany przy pirsie po wschodniej strony basenu portowego MBSW (czyli od strony plaży). Ma zostać umiejscowiony na działce nr 311.
PYTANIE PK005:
Punkt 2.3.7. Regulamin konkursu: "Zamawiający oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia propozycji kształtownaia zabudowy na terenach (.), kompleksu zabudowy całorocznej dla obsługi turystyki oraz mieszkańców (gastronomia, handel itp. - ilość punktów minimalnie zgodnie z wytycznymi)" - Proszę o przedstawienie wytycznych o których mowa w tym punkcie.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK005:
Stała zabudowa handlowo-gastronomiczna (od 12 do 20 lokali - dzierżawa na terenach miasta), (5UT i ewentualnie 7UT)
PYTANIE PK006:
Punkt 2.3.8. Regulamin konkursu: "Należy przewidzieć miejsca lokalizacji dla sezonowych kiosków handlowych w formie zunifikowanego, przenośnego elementu obowiązującego na całym terenie." - Proszę o przedstawienie wytycznych dotyczących ilości takich kiosków handlowych i powierzchni jaką powinny zajmować.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK006:
Ilość przenośnych zunifikowanych kiosków nie jest zakładana (wyniknie z potrzeb, bądź konkretnych wskazanych lokalizacji w pracy konkursowej)
PYTANIE PK007:
W programie funkcjonalno-użytkowy plaży miejskiej w Giżycku jest mowa o: "Przy projektowaniu linii brzegowej plaży należy uwzględnić występujące w tym miejscu silne prądy wody i ich wpływ na linię brzegową." -
Czy można prosić o przekazanie mapy/schematu na którym będą przedstawione występujące w tym miejscu prądy wodne i ich kierunki?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK007:
nigdy nie było dokumentacji prądów wodnych, ale praktyka i regularne zamulanie brzegów w jednym kierunku, spowodowały konieczność budowy pirsów o czym świadczy zagospodarowanie wejść do poszczególnych portów w mieście Giżycko wzdłuż północnego brzegu jeziora Niegocin
PYTANIE PK008:
"Na której działce ma zostać zlokalizowany Budynek Żeglugi Mazurskiej? W regulaminie jest mowa o działce 1-312/15 (załącznik nr 12 pkt 4). Czy Organizator/Zamawiający dopuszcza możliwość lokalizacji tych zabudowań na innej działce np. 1-312/13 lub/oraz 1-312/4 lub/oraz 1-312/18 ?"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK008:
Do legendy załącznika nr 12 pt. "Zakres opracowania oraz wytyczne do projektu"  wkradł się błąd - obiekt należy zaprojektować na dotychczasowej działce Żeglugi Mazurskiej, czyli nr 312/13 (zamiast 312/15). Punkt 4 "wykazu niektórych obiektów" powinien mieć następujące brzmienie:
4. BUDYNEK ŻEGLUGI MAZURSKIEJ
(budynek do wyburzenia, należy zaproponować nowy obiekt w granicach działki 312/13 spełniający obecną funkcję, współgrający z projektowanym otoczeniem)
PYTANIE PK009:
"Na załączniku nr 12 – ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ WYTYCZNE DO PROJEKTU, zaznaczono strefy funkcjonalne dla terenów oraz wyznaczono ciągi piesze i rowerowe. Czy dopuszczalne jest inne usytuowanie elementów ciągów i stref? Czy lokalizacja funkcji amfiteatru (budynek nr 5 na ww. załączniku) w sugerowanym miejscu jest obligatoryjna? Czy dopuszczalne jest inne usytuowanie zabudowy niż jak wyznaczone na złączniku nr 12?"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK009:
Strefy funkcjonalne dla terenów, ciągi piesze i rowerowe oraz amfiteatr należy umiejscowić zgodnie z załącznikiem nr 12. Nie dopuszczamy zmiany stref funkcjonalnych; jeżeli chodzi o ciągi komunikacyjne – są elementami współtowarzyszącymi poszczególnym strefom funkcjonalnym i zapewne będą się wzajemnie przenikać
PYTANIE PK010:
"Czy hangar przywodny i gospodarczy muszą być osobnymi budynkami? Czy dopuszczalne jest łącznie obiektów z innymi o odmiennym przeznaczeniu/funkcji?"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK010:
Na terenie plaży miejskiej może znaleźć się tylko hangar przywodny powiązany z funkcją sanitariatów, zgodnie z programem plaży i MBSW – niedopuszczalne jest wprowadzenie innych funkcji obsługujących MBSW

PYTANIE PK011:
"W regulaminie konkursu Rozdział II pkt. 2.3 pp. 2.3.4 jest napisane: *,,Przy projektowaniu linii brzegowej plaży należy uwzględnić występujące w tym miejscu silne prądy wody i ich wpływ na linię brzegową".  Proszę o udostępnienie stosownej dokumentacji dot. występujących prądów cyrkulacyjnych wody i ich kierunków w jeziorze Niegocin."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK011:
patrz odpowiedź na pytanie nr PK007
PYTANIE PK012:
"Załącznik nr 15 Regulaminu Konkursu zawiera dokumentację fotograficzną oraz schemat ujęć wykonanych fotografii. Proszę o uzupełnienie brakujących fot. nr 2 i fot. nr 8."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK012:
Fotografie nr 2 i nr 8 znajdują się w opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego materiałach konkursowych. W załączeniu publikujemy je ponownie.
PYTANIE PK013:
"Na działce nr 1-312/14 znajdują się obiekty nie uwzględnione w załączniku nr 12 - Zakres opracowania oraz wytyczne do projektu. Obiekt pierwszy (obiekt gastronomiczny) znajdujący się w odległości ok. 20 m na południowy-zachód od budynku prywatnego na działce nr 1-312/2. Obiekt drugi (amfiteatr) znajdujący się przy budynku prywatnym na działce nr 1-3123/2. Proszę o stanowisko, czy obiekty te są przewidziane do rozbiórki.."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK013:
Wymienione obiekty przewidziane są do rozbiórki.

PYTANIE PK014:

"Zwracam się z ogromną prośbą i zapytaniem, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu na składanie prac konkursowych na opracowanie koncepcji architektoniczno -urbanistycznej plaży miejskiej w Giżycku. Prośba wynika z obszernego zakresu opracowania konkursu i możliwości merytorycznego opracowania wszystkich założeń konkursu."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK014:
Termin składania prac konkursowych określony jest w Regulaminie konkursu i nie może ulec zmianie.


Międzynarodowa Expo Konferencja Architektury GIS


ABplus Events i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, zapraszają 22 października do Warszawy na Międzynarodową Expo Konferencję Architektury GIS Warszawa 2014 - wyjątkowe wydarzenie, które zaszczyci swoją obecnością 8 wybitnych, międzynarodowych prelegentów.

GIS Warszawa 2014 to wyjątkowa okazja, aby spotkać światowej sławy architektów, którzy przedstawią najbardziej spektakularne projekty 2014 roku.

W załączniku znajdą Państwo oficjalne zaproszenie, a poniżej kroki niezbędne do rejestracji, korzystając ze specjalnego pakietu uczestnictwa, przygotowanego przez organizatorów dla architektów zrzeszonych w SARP.

1. Kliknij w link: http://warsaw.iegis.eu/pl/rejestracja/
2. Wybierz opcję "PARTICIPANT"


UWAGA UCZESTNICY KONKURSU!

UWAGA UCZESTNICY "KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU WRAZ Z MIĘDZYSZKOLNĄ BAZĄ SPORTÓW WODNYCH”

AKTUALIZACJA (10.09.14):Informujemy, że do konkursu dopuszczone zostały wszystkie 74 zespoły, które złożyły wnioski i uzupełnienia wniosków w wyznaczonym terminie.


Informację o dopuszczeniu do konkursu otrzymają Państwo droga mailową 25.08.14 (poniedziałek), natomiast wezwania do uzupełnienia wniosku zarówno drogą mailowa jak i listem poleconym.
W przypadku braku informacji prosimy o kontakt: tel. 89 527 33 57 (pn., czw. godz. 17.00-20.00, wt.,śr., pt. - godz. 13.00-15.00) lub olsztyn@sarp.org.pl


sekretarz konkursu
arch. Ewa Rombalska