:: Strona główna ::

Zgłoszenie do SARP - nowy wzór karty ewidencyjnej

Zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu Spraw Członkowskich SARP z dnia 8.12.2006 r., Prezydium ZG SARP w dn. 1 lutego 2012 r. zatwierdziło uchwałą nowy „Wzór karty ewidencyjnej członka SARP” mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych.


Konkurs architektoniczny

Konkurs SARP Nr 950 na opracowanie koncepcji architektonicznej zabubowy północno-zachodniego kwartału przyrynkowego STAREGO MIASTA KWIDZYNA wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.


Treść ogłoszenia i regulamin w załączeniu.

Komplet materiałów konkursowych będzie dostępny, po ogłoszeniu Konkursu, w Biurze Konkursu -w siedzibie SARP, Oddział „Wybrzeże”, Targ Węglowy 27, 80-386 Gdańsk.
Godziny urzędowania: codziennie w godzinach od 10.00 do 17.00;
Koszt kompletu materiałów wynosi 10,00 zł brutto.
Komplet materiałów konkursowych będzie można również otrzymać pocztą, za zaliczeniem pocztowym od dnia ogłoszenia konkursu. Przekazywany będzie uczestnikowi konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia na pisemny wniosek o jego przekazanie.


BAL ARCHITEKTA W GALINACH - 4 lutego 2012

„(…)NIECH ŻYJE BAL!
BO TO ŻYCIE TO BAL JEST NAD BALE!(…)”

Z radością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na BAL ARCHITEKTA organizowany przez Stowarzyszenie Architektów SARP O/Olsztyn. Bal ma formułę otwartą i zaproszenie kierujemy do wszystkich chętnych. Zabierzcie ze sobą również przyjaciół, znajomych i spędźcie z nami urocze chwile w przepięknym miejscu – Zespole Pałacowym w Galinach.

Bawimy się w sobotę 4 lutego 2012 roku od godz. 19.00 do ok. godz. 2.00 nad ranem.
Miejsce Balu:
ZESPÓŁ PAŁACOWY W GALINACH
w Gospodzie Galiny.


Konkurs architektoniczny


Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku.

Zamawiający:
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
Osoba do kontaktów: Joanna Dolecka
Tel.: +48 857420353, E-mail: j.dolecka@galeria-arsenal.pl, Faks: +48 857428560
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:                 http://galeria-arsenal.pl
Dostęp elektroniczny do informacji:http://www.sarp-bialystok.org


Nowe zdjęcia w galerii

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu szkoleniowego do Lidzbarka Warmińskiego. Autorem zdjęć jest Piotr Rożen.

KLIKNIJ TUTAJ>>>


Konferencja prasowa „Obwodnica przez miasto – skutki i zagrożenia"

W dniu 21.10.2011 r. koalicja stowarzyszeń oraz przedsiębiorców z Olsztyna zorganizowała konferencję dotyczącą skutków źle przeprowadzanych inwestycji drogowych. Apel oraz przesłanie tego spotkania prezentujemy w poniższym tekście.


Konkurs architektoniczny

Konkurs zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2011 - nr ogłoszenia 347452-2011 .

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej elementów  zagospodarowania Placu Przyjaciół Sopotu w Sopocie.


Informator SARP nr 115

Informator SARP nr 115 w załączeniu. Zapraszamy do lektury!


Z prac Zarządu Oddziału

Maj
1. Zarząd Oddziału postanowił przystąpić do kompleksowego remontu pomieszczeń  biurowych oraz łazienki. Remont obejmie wymianę sprzętów sanitarnych i armatury, naprawę ściany kominowej uszkodzonej po zalaniu, wymianę oświetlenia, likwidację zużytej wykładziny podłogowej, wymianę zdeformowanych drzwi, docieplenie ścianki kolankowej i przebudowę systemu szaf biurowych. Remont potrwa do września.

2. W piśmie do Rektora UWM z dnia 10 maja Zarząd wyraził zaniepokojenie sposobem organizacji konkursu na „Opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu obiektów naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji". Wskazano nieprawidłowości, w tym także niezgodność z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci "Dom moich marzeń"

img-4653-389876.jpg

ZDJĘCIA: KLIKNIJ TUTAJ

Wyniki w kategorii  I-III klasa szkół podstawowych

I miejsce

Iga Żegarska - kl. II Złota SSP 101 w Olsztynie

II miejsce

Kamil Olak  - kl. I c SP 25 w Olsztynie

III miejsce

Kacper Skudlarz - kl. I c SP 25 w Olsztynie