:: Strona główna ::

Komunikat SARP listopad/grudzień 2009

Komunikat SARP 11-12/2009 w załączniku


Wyniki konkursu architektonicznego ?Brama Mazur?

Przedstawiamy autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych wraz z opinią Sądu Konkursowego.


I NAGRODA - ARTCHITECTURE Sp. z .o.o.
W załączniku autorzy pracy i opinia Sądu Konkursowego (zał. nr. 1)


II NAGRODA - ARCHILOGOS Michał Wróblewski

W załączniku autorzy pracy i opinia Sądu Konkursowego (zał. nr. 2)


WYRÓŻNIENIE - KG Studio Krzysztof Gosk, ZAMBRÓW

W załączniku autorzy pracy i opinia Sądu Konkursowego (zał. nr. 3)


WYRÓŻNIENIE - PROSPER S.C.

W załączniku autorzy pracy i opinia Sądu Konkursowego (zał. nr. 4)


Podziękowanie

Wszystkim zespołom, które brały udział w konkursie ?Brama Mazur? serdecznie dziękujemy.

Lista zespołów, które złożyły prace konkursowe w załączniku (zał. nr.5)


Zaproszenie

W czwartek 5 listopada o godz. 18.00 w siedzibie SARP - ul. Kołłątaja 14 w Olsztynie odbędzie się spotkanie powyjazdowe (LONDYN) na którym pokażemy filmy, zdjęcia, poopowiadamy i podzielimy się wrażeniami. Uczestników wyjazdu prosimy o zabranie ze sobą zdjęć na płytach CD (maksymalnie 40 sztuk). Zapraszamy serdecznie wszystkich członków SARP.


Komunikat SARP lipiec/sierpień 2009

Komunikat SARP lipiec/sierpień 2009 w załączniku.


Konkurs architektoniczny "Brama Mazur"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: ?BRAMA MAZUR?
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej i założeń programowych dla
zagospodarowania terenu pokoszarowego, na obszarze śródmieścia miasta
Ełku, w kwartale ulic: północna pierzeja ulicy Armii Krajowej, E.
Orzeszkowej, T. Kościuszki do linii trakcji kolejowej.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


Komunikat SARP maj/czerwiec 2009

W załączniku Komunikat SARP


Konkurs architektoniczny

GMINA MIASTO KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

przy współudziale
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie

OGŁASZA
KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA RYNKU STAROMIEJSKIEGO WRAZ ZE STUDIUM KOMUNIKACYJNYM W CELU OKREŚLENIA SPOSOBU DOSTĘPU DO PARKINGU PODZIEMNEGO LOKALIZOWANEGO POD RYNKIEM STAROMIEJSKIM W KOSZALINIE

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego wraz ze studium komunikacyjnym w celu określenia dostępu do parkingu podziemnego lokalizowanego pod Rynkiem Staromiejskim w Koszalinie.

Ogłoszenie o konkursie w załączniku.

Program szkolenia w Poznaniu

Oto nowa, trochę krótsza i tańsza wersja szkolenia w Poznaniu:

I dzień - 19.06.(piątek)- przyjazd do poznania ok.godz.14. Tego dnia chcemy
obejrzeć - oczywiście z czynnym udziałem architektów z Poznania -
współczesną architekturę Poznania, w tym koniecznie Stary Browar.
Wieczorem planujemy wspólną kolację z poznaniakami.

II dzień - 20.06.(sobota)- w godz. 8-11 szkolenia firm sponsorujących, a potem objazd po okolicznych zabytkach. Zobaczymy Kórnik i Śmiełów (Gołuchów jest niestety za daleko i nie damy rady). Wieczorem wyjście na koncert (w grę wchodzi teatr, opera, filharmonia, a nawet jakiś koncert jazzowy na Malcie, jak na nic się nie załapiemy)

III dzień - 21.06 (niedziela) - od rana zwiedzanie Starego Miasta z
przewodnikiem. Po południu powrót, w drodze powrotnej zobaczymy katedrę w Gnieźnie.


Wyjazd szkoleniowy do Londynu - wrzesień 2009

Jak co roku organizujemy wyjazd szkoleniowy - tym razem jedziemy tam, "gdzie nasi już są" tzn. do LONDYNU ;-)

Wyjazd w dniach:
19. 09. 2009 (sobota) - 26. 09. 2009 (sobota)

Jedziemy autokarem do Berlina, gdzie zwiedzimy jeden ciekawy budynek, zjemy obiad, zanocujemy w hotelu koło Dortmundu. Drugiego dnia przejedziemy przez Holandię, przejedziemy Eurotunelem Kanał La Manche i dojedziemy na nocleg do Londynu. Kolejne pełne 4 dni spędzimy w Londynie zwiedzając zarówno zabudowę historyczną jak i współczesną oraz spotykając się z architektami. Siódmego dnia po śniadaniu wyjedziemy w stronę Kanału, przez który przeprawimy się promem. Dalej planujemy przyjazd do Brukseli i zwiedzenie siedziby Europarlamentu. Kolejnie nocleg ponownie w hotelu w okolicach Dortmundu i powrót do Polski. Wstępny program w załączniku.

Wstępny koszt wyjazdu to ok. 2500 do 2700zł za osobę.