:: Strona główna ::

Komunikat SARP styczeń/luty 2010

Komunikat SARP w załączniku


Komunikat SARP listopad/grudzień 2009

Komunikat SARP 11-12/2009 w załączniku


Wyniki konkursu architektonicznego ?Brama Mazur?

Przedstawiamy autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych wraz z opinią Sądu Konkursowego.


I NAGRODA - ARTCHITECTURE Sp. z .o.o.
W załączniku autorzy pracy i opinia Sądu Konkursowego (zał. nr. 1)


II NAGRODA - ARCHILOGOS Michał Wróblewski

W załączniku autorzy pracy i opinia Sądu Konkursowego (zał. nr. 2)


WYRÓŻNIENIE - KG Studio Krzysztof Gosk, ZAMBRÓW

W załączniku autorzy pracy i opinia Sądu Konkursowego (zał. nr. 3)


WYRÓŻNIENIE - PROSPER S.C.

W załączniku autorzy pracy i opinia Sądu Konkursowego (zał. nr. 4)


Podziękowanie

Wszystkim zespołom, które brały udział w konkursie ?Brama Mazur? serdecznie dziękujemy.

Lista zespołów, które złożyły prace konkursowe w załączniku (zał. nr.5)


Zaproszenie

W czwartek 5 listopada o godz. 18.00 w siedzibie SARP - ul. Kołłątaja 14 w Olsztynie odbędzie się spotkanie powyjazdowe (LONDYN) na którym pokażemy filmy, zdjęcia, poopowiadamy i podzielimy się wrażeniami. Uczestników wyjazdu prosimy o zabranie ze sobą zdjęć na płytach CD (maksymalnie 40 sztuk). Zapraszamy serdecznie wszystkich członków SARP.


Komunikat SARP lipiec/sierpień 2009

Komunikat SARP lipiec/sierpień 2009 w załączniku.


Konkurs architektoniczny "Brama Mazur"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: ?BRAMA MAZUR?
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej i założeń programowych dla
zagospodarowania terenu pokoszarowego, na obszarze śródmieścia miasta
Ełku, w kwartale ulic: północna pierzeja ulicy Armii Krajowej, E.
Orzeszkowej, T. Kościuszki do linii trakcji kolejowej.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


Komunikat SARP maj/czerwiec 2009

W załączniku Komunikat SARP


Konkurs architektoniczny

GMINA MIASTO KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

przy współudziale
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie

OGŁASZA
KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA RYNKU STAROMIEJSKIEGO WRAZ ZE STUDIUM KOMUNIKACYJNYM W CELU OKREŚLENIA SPOSOBU DOSTĘPU DO PARKINGU PODZIEMNEGO LOKALIZOWANEGO POD RYNKIEM STAROMIEJSKIM W KOSZALINIE

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego wraz ze studium komunikacyjnym w celu określenia dostępu do parkingu podziemnego lokalizowanego pod Rynkiem Staromiejskim w Koszalinie.

Ogłoszenie o konkursie w załączniku.