:: Strona główna ::

Konkurs SARP nr 1012

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz Plant przy ul. Retoryka.
Plac Kossaka ma stanowić reprezentacyjną przestrzeń publiczną jako wnętrze urbanistyczne posiadające wgląd w najbardziej reprezentatywne osie i panoramy widokowe Krakowa w tym na Wawel, Bulwary Wiślane i ul. Retoryka, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Dworku Kossakówka – czyli domu rodzinnego rodziny Kossaków.
Plac Kossaka ma pełnić funkcję terenu zieleni stanowiącego atrakcyjną przestrzeń publiczną, zieloną enklawę na trasie wzmożonego ruchu pieszych i rowerzystów, ograniczającą efekt „miejskiej wyspy ciepła”, a jednocześnie powinien stanowić zaproszenie do skorzystania z oferty kulturalnej przyszłego muzeum w Dworku Kossakówka oraz docenienia walorów ulicy Retoryka z towarzyszącymi jej zabytkowymi kamienicami.
Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków:

Konkurs SARP nr 1008

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich.
Szczegółowe informacje pod linkiem:
http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/264-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-centrum-edukacji-i-wsparcia-dziecka-oraz-rodziny


Konkurs SARP nr 1010

Muzeum Treblinka, niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) przy udziale SARP ogłasza jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania p.n. "Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego" na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

Więcej informacji na stronie: http://1010.konkurs.sarp.pl

 


Konkurs architektoniczny

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Oddziałem Warszawskim SARP ogłosił konkurs:  „Dom w krajobrazie” – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego.
Jest to ogólnopolski, otwarty, konkurs dwuetapowy,  o charakterze studialnym. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz zagospodarowaniem przykładowej działki.


Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA 2021

Zarząd Oddziału Jelenia Góra zaprasza do uczestnictwa w tegorocznej edycji cyklicznej imprezy Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA 2021 - ARCHITEKTURA KONTEKSTU NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM.
Więcej informacji - w tym program wydarzenia oraz karty zgłoszeniowe na stronie:  http://www.sarp1.jgora.org.pl/?p=501

 


Konkurs SARP nr 1009

OGŁOSZENIE O KONKURSIE SARP NR 1009

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław ogłasza:

DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO D1 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IMIENIA EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU 

Cel i przedmiot Konkursu:


Konkurs architektoniczny

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice ogłasza:


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 09.08.2021r. do godziny 15:00

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na  stronie:

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_947.html


Konkurs architektoniczny

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją”. Organizatorem Wykonawczym jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział w Katowicach. Do współpracy zaproszono Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W konkursie przewidziano dwie kategorie – dla profesjonalistów oraz dla studentów. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski, pula nagród wynosi 70 tys. złotych, a projekty można składać do 21 września 2021 r.

Organizatorzy konkursu „Twój dom – dialog z tradycją” zapraszają do twórczej dyskusji nad dziedzictwem architektury wsi województwa śląskiego - jednego z najbardziej zróżnicowanych historycznie i kulturowo  obszarów Polski.


V4 FAMILY HOUSES

Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, jak co roku, wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.
Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości, odwiedzających wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2020 i 2021.
Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 10 września 2021 do godz.14.00 na adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES

Konkurs architektoniczny

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice ogłasza:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ulicy Teatralnej.