:: Strona główna ::

KONKURS

KONKURS "MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU BASENU PRZY UL. BAŻYŃSKICH 9/17 W TORUNIU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ BASENU NA CELE REKREACYJNO - SPORTOWE"
 
Ogłoszenie o konkursie: 
 
Konkurs na stronie BIP Toruń
 
Załączniki do regulaminu konkursu dostępne do ściągnięcia ze strony dropbox:

KONKURS SARP NR 966

Konkursu SARP nr 966
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

Konkurs na przebudowę Hali Urania w Olsztynie

WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ „URANIA”  W OLSZTYNIE


I MIEJSCE

Urban Architect, Olsztyn

Skład zespołu: arch. Dorata Szymaniak-Urban, arch. Aleksandra Pabjan, Piotr Pabjan, Alina Kwaśna, Krystyna Wiktorko, inż. Mariusz Tomczuk

OPINIA DO  PRACY KONKURSOWEJ NR 013

Praca została nagrodzona za:

1. Bardzo dobrze rozwiązaną funkcję obiektu, uwzględniającą prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zespołów. Przyjęte rozwiązania- zarówno architektoniczne, jaki urbanistyczne – powodują, że obiekt jest czytelnym symbolem miasta honorującym pierwotne rozwiązania przestrzenne.

2. Zaprojektowany obiekt jest twórczym, spójnym i przemyślanym przetworzeniem zastałej materii. 

3. Realizacja obiektu może przebiegać etapowo, w sposób umożliwiający bezkolizyjne funkcjonowanie poszczególnych części.

4. Obiekt został trafnie wpisany w kontekst urbanistyczny. Kompozycja gwarantuje prawidłowy odbiór z poziomu człowieka. Zagwarantowano prawidłowe rozlokowanie funkcji i elementów w terenie. 

5. Przyjęte rozwiązania uwzględniają aspekt ekologiczny. Zaoponowano technologię energooszczędną zarówno w zakresie przyjętych rozwiązań materiałowych jak i technologicznych – instalacyjnych.

6. Wyrazisty i oszczędny efekt wizualny gwarantujący właściwy odbiór bez stosowania niepotrzebnych zabiegów czysto estetycznych. 

7. Prawidłowo i rozważnie dobrane wskaźniki ekonomiczne. Optymalnie dobrana ilość miejsc siedzących areny głównej w stosunku do zagłębienia hali w terenie.

 

ZALECENIA DO ZWYCIĘSKIEJ PRACY KONKURSOWEJ NR 013

 

1. Zaleca się rezygnację z podziemnego i naziemnego parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego. Zaleca się lokalizację miejsc parkingowych wzdłuż ulicy dojazdowej. Po tym zabiegu należy rozważyć potrzebę podjazdu w poziomie podziemi.

2. Lodowisko należy zaprojektować w formie płyty stałej, zaleca się uzyskanie maksymalnej osiągalnej powierzchni płyty. Zaleca się zadaszenie płyty.

3. Rozważyć zmianę aranżacji przestrzeni komercyjnych w strefie holu głównego ( pomieszczenia 3,4,5)

4. Rozważyć możliwość wprowadzenia połączenia komunikacyjnego między halami w poziomie płyty (0,00)

5. Należy zabezpieczyć pomieszczenie obsługi lodowiska/ rolkowiska

6. Należy ponownie przeanalizować widoczność z loży VIP. Rozważyć możliwość obniżenia poziomu loży i powiększenia ich powierzchni.

7. Zaleca się rozdział dziennikarzy i VIPów poprzez zamianę loży dla komentatorów i dziennikarzy na lożę VIP. Punkt dla dziennikarzy i komentatorów przenieść na poziom +5,03 na fragment trybuny ogólnej (np. przy ścianie klatki 136)

8. Postuluje się o finalny projekt pierścienia okalającego halę uwzględniającego potrzeby komercyjne i wizerunkowe przyszłego operatora hali i reklamodawców.

Wizualizacje >>>>>klik<<<<<< 

II MIEJSCE - NIE PRZYZNANO 


III MIEJSCE

Dżus GK Architekci, Olsztyn

Skład zespołu: arch Grzegorz Dżus, arch.Katarzyna Orzechowska-Dżus, Jolanta Plewnia, Tamara Gołyś

OPINIA DO  PRACY KONKURSOWEJ NR 002

Praca została nagrodzona za:

1. Czytelne rozwiązania funkcjonalne, należy ją wyróżnić za przejrzysty układ komunikacji wewnętrznej- ewakuacji. 

2. Ciekawą propozycję zastosowania asymetrycznej widowni, z czytelnym podziałem stref funkcjonalnych na obszar widowni i obszar strefy sportowej. Na uwagę zasługuje ekonomiczne i uzasadnione rozwiązanie części areny. Pozwala to na ograniczenie złożonych prac ziemnych i technicznych wewnątrz istniejącego obiektu. 

Mankamenty pracy:

1. Pomimo rozbudowanej i szczegółowej koncepcji tarasowego ukształtowania części publicznej otoczenia hali, koncepcja ta nie tworzy jednorodnej i wyważonej przestrzeni w istniejącej tkance miasta. 

2. Forma graficzna pracy w sposób nieczytelny przedstawia charakter rozwiązań ideowych i materiałowych, małej architektury całego kompleksu, jak i głównego obiektu hali.

Wizualizacje >>>klik<<<<< 


WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

STUDIO -PROJEKT Autorska Pracownia Architektoniczna s.c. Ryszard Bąk, Anna Mikulska Bąk Piotr Mikulski- Bąk, Olsztyn

Skład zespołu: Arch. Piotr Mikulski Bąk, arch. Ryszard Bąk, arch. Anna Mikulska-Bąk, arch. Natalia Hasso-Agopsowicz, arch. Aneta Chojnowska, arch. Maciej Siejbik

OPINIA DO PRACY KONKURSOWEJ NR 010

Praca wypełnia ogólne warunki konkursu. W ocenie Jury zaproponowane rozwiązania architektoniczne 

i przestrzenne pokazują halę i otaczający ją teren jako miejsce o wyjątkowym znaczeniu dla przestrzeni miasta, stanowiące o jego wyjątkowym charakterze i integrujące mieszkańców.

Pracę nagrodzono za:

1. Utrzymanie wizerunku hali jako symbolu miasta, charakterystycznego i 

rozpoznawalnego miejsca przestrzeni publicznej.

2. Dobrą dyspozycję funkcji.

3. Przedstawienie ciekawej propozycji lodowiska wkpomonowanego w częściowo zadaszony taras.

4. Możliwość etapowania inwestycji zgodnie z potrzebami inwestora. 

Mankamentami pracy są:

1. Przeskalowane obiekty towarzyszące z jednoczesnym brakiem wskazań co do potrzeb funkcjonalych

2. Nieuzasadnione podkreślenie reprezentacyjnymi schodami mało uczęszczanych kierunków pieszych 

3. Zastosowanie przeszkleń wewnątrz hali, utrudniających właśiwe oświetlenie wymagane przy imprezach sportowych i widowiskach

Wizualizacje >>>klik<<<< 


WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

 APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa "Architektura" sp z o.o., Kraków

Skład zespołu: arch. Jacek Czech, arch.Janusz Duliński, arch.Romualda Piechowicz, arch.Piotr Wróbel, arch. Artur Biel, Wojciech Duliński, Jakub Kowalczyk

OPINIA PRACY KONKURSOWEJ NR 015

Praca została nagrodzona za:

1. Czystą i klarowną dyspozycję obiektów na układzie form geometrycznych, umożliwiającą odrębne ich funkcjonowanie oraz etapowanie inwestycji.

2. Zachowanie charakteru hali z pozostawieniem obecnych założeń konstrukcyjnych.

3. Wzmocnienie i podkreślenie kształtu hali poprzez rozszerzenie pasa rotundy pełniącej funkcję komunikacji wewnętrznej przy jednoczesnym zachowaniu budynku jako dominaty przestrzennej od strony skrzyżowania ulic Obiegowej i Piłsudskiego.

4. Ciekawą próbę zorganizowania nowej przestrzeni zieleni miejskiej na dachu parkingu.

5. Klarowna funkcja obiektów z korzystnymi propozycjami pochylni komunikacyjnych i bezpośrednim połączeniem płyt sportowych z pozostawieniem ich na poziomie istniejącej areny.

 

Mankamenty pracy:

1. Bardzo schematycznie zaproponowana architektura z wprowadzeniem dużych powierzchni szklanych na elewacjach.

2. Niezrozumiała funkcja i lokalizacja fosy wzdłuż parkingu. Brak konsekwencji proponowanych rozwiązań np. poprzez wprowadzenie dużej kubatury brył BC na pograniczu terenu zielonego.

3. Praca podana czytelnie lecz bardzo schematycznie i enigmatycznie.

Wizualizacje >>>klik<<< 


Konkurs na przebudowę hali Urania

Konkurs na
opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy i rozbudowy
hali widowiskowo – sportowej „Urania” w Olsztynie

 Informujemy, że w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy i rozbudowy hali widowiskowo – sportowej „Urania” w Olsztynie” wpłynęło 15 prac konkursowych.

Zapraszamy na galę ogłoszenia wyników konkursu, która odbędzie się 24 marca (czwartek) o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219.


Pytania i odpowiedzi -PK013-PK031 - konkurs Hala Urania

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ „URANIA” W OLSZTYNIE
KONKURS SARP NR 964
 
Odpowiedzi na pytania PK013-PK031 w załączniku.

Pytania i odpowiedzi -PK008-PK012 - konkurs Hala Urania

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ „URANIA” W OLSZTYNIE
KONKURS SARP NR 964
Pytanie PK 008:
Czy organizator przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla projektantów w celu oględzin obiektu, ewentualnie na jakich zasadach można samodzielnie dokonać takich oględzin ?
Odpowiedź na pytanie PK 008:
Budynek Hali Widowiskowo – Sportowej URANIA będzie udostępniony dla uczestników konkursu architektonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z panem Wiesławem Tomaszewskim pod numerem telefonu 519566062.

Pytania i odpowiedzi PK001-PK007 - konkurs Hala Urania

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ „URANIA” W OLSZTYNIE
KONKURS SARP NR 964


Pytanie PK 001:

Założenia konkursowe zakładają zaprojektowanie widowni optymalnie na 3500-4000 oraz spełnienie warunków dla rozgrywek międzynarodowych FIVB, FIBA i IHF, aby spełnić te warunki sala musi posiadać widownię min. dla 5000 widzów. Przy zachowaniu istniejącej konstrukcji kopuły ze słupami, po analizie spełnienie tych warunków jest niewykonalne . Prosimy o konkretne określenie jaką liczbę miejsc siedzących na widowni należy założyć 
Odpowiedź na pytanie PK 001:
Zgodnie z treścią Regulaminu:
2.5.1 Podstawowym przedmiotem konkursu jest przebudowa z rozbudową obiektów hali mająca na celu zwiększenie ilości miejsc siedzących na widowni z obecnej liczby 1909 do maksymalnej liczby lecz nie mniejszej niż 2600 miejsc. Jednakże należy dążyć do maksymalnie dużej widowni gdyż zgodnie ze stanowiskiem organizatora dużych imprez sportowych i estradowych, funkcja hali będzie bardziej dochodowa przy obłożeniu 3500 – 4000 miejsc siedzących na trybunach.


Zmiana w Regulaminie Konkursu na koncepcję przebudowy i rozbudowy hali widowiskowo-sportowej "Urania" w Olsztynie


KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ „URANIA” W OLSZTYNIE

KONKURS SARP NR 964

Dokonuje się zmiany Regulaminu Konkursu w następującym zakresie:

ZMIANA 1
Pkt. 1.5.8. Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie:
„3.6.3 Termin składania prac konkursowych - do dnia 15.03.2016r. do godz. 20:00 (liczy się data doręczenia) pod adresem:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Olsztynie
ul. Kołłątaja 14, 10-034 Olsztyn”
ZMIANA 2
Pkt. 1.6.3. Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie :
1.6.3 Konsultant Sądu Konkursowego.
a) W obradach Sądu konkursowego może uczestniczyć bez prawa głosu konsultant – rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wiesław Nowak.
b) W obradach Sądu konkursowego może uczestniczyć bez prawa głosu konsultant – inż. Karol Więckowski - pełnomocnik prezydenta ds. infrastruktury i gospodarki elektroenergetycznej.
c) W obradach Sądu konkursowego może uczestniczyć bez prawa głosu konsultant – Konstanty Targoński – przedstawiciel Rady Sportu przy Prezydencie Olsztyna
Powyższe zmiany stanowią uzupełnienie Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie i będą wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.


KONKURS HALA URANIA

KONKURS  NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO –
ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ „URANIA”
W OLSZTYNIE

Informuemy, że w terminie do 12 stycznia 2016r. wpłynęło 67 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Wszystkie zespoły zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie.