:: Strona główna ::

Konkurs architektoniczny

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice ogłasza:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej "Budowy nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach"

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 14.06.2021r. do godziny 15:00

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na
stronie: SARP KATOWICE


Konkurs SARP nr 1007

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy
CMKP oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do
udziału w dwuetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję
nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A.
Grucy CMKP w Otwocku.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim w którym
Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika) wybranej
pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu
wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. 


X-lecie Regat Architektów

11 maja otwieramy zapisy na X edycję Regat Architektów 2021!

Otwarcie zapisów dla architektów: 11 maja godz 00:00 na
stronie  www.regatyarchitektow.pl

Kto może się zapisać na wydarzenie?

Architekci żeglujący i chcący rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem.

1,2,3 osobowe zgłoszenia są łączone w załogi 4-6 osobowe.

Jest możliwość zgłoszenia całej załogi złożonej z architektów z jednego
bądź większej liczby biur.

17-19 września 2021 / Regaty Architektów

24-26 września 2021 / Regaty Architektów Wnętrz 


Konkurs SARP nr 1006

Oddział Warszawski SARP oraz Gmina Izabelin ogłosiły konkurs
SARP nr 1006 realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni
publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch
obiektów użyteczności publicznej.


Konkurs architektoniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział Białystok zapraszają do zapoznania się oraz udziału w realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Informacje o Konkursie wraz z Regulaminem, załącznikami oraz harmonogramem znajdują się na stronie internetowej konkursu:

http://sarp-bialystok.org/konkurs-pwsip.html


Konkurs rekomendowany przez SARP

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE (ECFC) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu.
Wszelkie informacje o Konkursie w tym harmonogram konkursu, Regulamin konkursu, załączniki formalne niezbędne do złożenia wniosku o dopuszczenie oraz materiały projektowe do przygotowania opracowań konkursowych można znaleźć na stronie internetowej konkursu: www.konkurs.ecfcamerimage.pl
Wersja angielska strony internetowej znajduje się pod adresem: http://competition.ecfcamerimage.pl/home,2,en.html
Nr Konkursu rekomendowanego przez SARP: 009/R/2021
Poniżej udostępniamy link do pobrania informacji prasowej o Konkursie oraz Organizatorze.

Konkurs "Spotkajmy się w mieście"

Po raz ósmy zapraszamy młodzież szkolną do udziału w
konkursie związanym z programem „Kształtowanie przestrzeni”, organizowanym
przez Izbę Architektów RP oraz Fundację Promocji Architektury Stowarzyszenia
Architektów Polskich SARP.


Konkurs SARP nr 1004

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY,
JEDNOETAPOWY – NR KONKURSOWY SARP 1004 
 

na opracowanie:

KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM PRZESIADKOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ.

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 08.12.2020

Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu: 18.01.2021

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
29.01.2021

Składanie prac konkursowych: do 30.04.2021 do godziny 15:00

Ogłoszenie wyników: do 31.05.2021 

Nagrody:

I NAGRODA - 60 000,- PLN brutto 

II NAGRODA - 35 000,- PLN brutto 

III NAGRODA - 15 000,- PLN brutto 

2 WYRÓŻNIENIA - po 5 000, - PLN brutto 

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi
jest dostępny na stronie organizatora:  http://www.bielsko.sarp.com.pl/node/49


Konkurs SARP nr 1005

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Częstochowa

ogłaszają

Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 http://czestochowa.sarp.org.pl/1100/oglaszamy-konkurs-ujd-w-czestochowie