:: Strona główna ::

Biuro SARP

Informujemy, że z powodu epidemii COVID-19 biuro SARP do odwołania pracuje wyłącznie zdalnie.

Prosimy o kontakt mailowy olsztyn@sarp.org.pl

 

 


Zapisz się do SARP!

Wniosek czyli karta ewidencyjna do pobrania w załączniku. 


Apel Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP

 

"Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie SARP

 

W związku z trudną sytuacją, jaka zaistniała w naszej branży, w imieniu Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP za pośrednictwem Zarządu Głównego SARP, zwracam się do Was z apelem o wzajemną pomoc przy wykonywaniu naszej działalności.

Oczywistym jest, że celem głównym GSK jest rozstrzyganie sporów, rozpatrywanie wykroczeń przeciwko obowiązkom członka SARP czy rozstrzyganie spraw naruszania przez członka SARP zasad etyki zawodowej architekta czy też zasad dobrego obyczaju. Nie mniej jednak, zasadne jest by w tym ciężkim czasie nieformalnie rozszerzyć ten zakres i spróbować zjednoczyć siły.

Jeśli są architekci, którzy w wyniku wprowadzonej pandemii zostali pozbawieni pracy, ich klienci/inwestorzy wycofali się z podpisanych wcześniej umów, potrzebują zleceń, by móc normalnie funkcjonować i godnie żyć, a z drugiej strony są pracownie projektowe, które mają małe moce przerobowe i chętnie zlecą wykonanie zadania architektowi - podwykonawcy, proszę połączmy siły, bo jak nigdy wcześniej, powinniśmy w tym momencie być jedną architektoniczną drużyną.

Proszę o wsparcie.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Natalia Balcerzak

Przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP


Konkurs architektoniczny

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach ogłasza:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

Osoba do kontaktów: 
arch. Katarzyna Furgalińska - Sekretarz Organizacyjny Konkursu
e-mail: sarpkonkursparking@gmail.com

adres: SARP Oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 kwietnia 2020r. do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na stronie: http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_909.html


3 pytania do Adriany Patalas, prezeski olsztyńskiego oddziału SARP

O prężnej działalności olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, w cyklu rozmów z nowymi prezesami i prezeskami SARP, opowiada Adriana Patalas.

https://www.architekturaibiznes.pl/3-pytania-do-adriany-patalas-prezeski-olsztynskiego-oddzialu-sarp,3021.html 


KONKURS SARP 994


Gmina Myszków
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie

ogłaszają

Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną
rewitalizacji centrum Myszkowa

link do strony konkursu:
http://czestochowa.sarp.org.pl/1096/oglaszamy-konkurs-centrum-myszkowa

Zapraszamy do udziału!


Konkurs

Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP.

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs,2799/

 


Konkurs SARP nr 993


Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia, ogłasza konkurs nr 993:

urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki (plac trójkątny) i Pułaskiego we Wrocławiu.

Konkurs jest częścią projektu Aku.ura Miasta.


Konkurs architektoniczny

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zawiadamia o konkursie architektonicznym na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ REMONTU, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY FILHARMONII POMORSKIEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY.

Regulamin wraz z załącznikami:
http://www.bip.filharmonia.bydgoszcz.pl/?cid=121

Konkurs posiada rekomendację SARP.


Ś.P. Włodzimierz Mucha

 

W dniu 13 października 2019 r.

w wieku 63 lat

zmarł
Ś.P.


Włodzimierz Mucha

architekt
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Członek SARP od 1985 r.
Urodzony w Olsztynie – tu spędził lata dzieciństwa i wczesnej młodości.
członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP 1994-1997
Wiceprezes Oddziału Warszawskiego SARP 1997-2000
Wiceprezes SARP 2012-2015
Laureat Honorowej Nagrody SARP 2015
Sędzia konkursowy SARP
Wybitny architekt – twórca, autor i współautor wielu obiektów architektonicznych i rozwiązań urbanistycznych,
w tym m.in.:
BRE BANK S.A. w Bydgoszczy,
Odbudowa i adaptacja zespołu Starej Papierni w Konstancinie Jeziornie
na Centrum handlowo-usługowo-kulturalne,
Zespół mieszkaniowy EKO PARK – CAMERATA,
Biblioteka Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Koszykowej,
Przebudowa i modernizacja dawnej siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego PRUDENTIAL (HOTEL "WARSZAWA") w Warszawie,
Centrum Edukacyjne Pułaskiego – WARKA,
Studium Rewitalizacji Fabryki Wódek KONESER,
Klub Sportowy DESKI w Warszawie,
Budynek biurowy przy ul. Chmielnej w Warszawie.

Współwłaściciel firmy „BIM Architekci" Sp. z o.o.

Laureat nagród i wyróżnień w licznych konkursach architektonicznych.
Laureat wielu nagród państwowych i środowiskowych,

Odznaczony Srebrną Odznaką SARP w 2015 r.

Środowisko utraciło wspaniałego Kolegę, wybitnego twórcę,
aktywnego w działaniach na rzecz architektury.
Z dużą sympatią odnosił się zawsze do środowiska olsztyńskiego.

Łączymy się w smutku z Rodziną i Najbliższymi

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Olsztyn