:: Strona główna ::

Konkurs architektoniczny

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach ogłasza:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

Osoba do kontaktów: 
arch. Katarzyna Furgalińska - Sekretarz Organizacyjny Konkursu
e-mail: sarpkonkursparking@gmail.com

adres: SARP Oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 kwietnia 2020r. do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na stronie: http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_909.html


3 pytania do Adriany Patalas, prezeski olsztyńskiego oddziału SARP

O prężnej działalności olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, w cyklu rozmów z nowymi prezesami i prezeskami SARP, opowiada Adriana Patalas.

https://www.architekturaibiznes.pl/3-pytania-do-adriany-patalas-prezeski-olsztynskiego-oddzialu-sarp,3021.html 


KONKURS SARP 994


Gmina Myszków
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie

ogłaszają

Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną
rewitalizacji centrum Myszkowa

link do strony konkursu:
http://czestochowa.sarp.org.pl/1096/oglaszamy-konkurs-centrum-myszkowa

Zapraszamy do udziału!


Konkurs

Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP.

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs,2799/

 


Konkurs SARP nr 993


Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia, ogłasza konkurs nr 993:

urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki (plac trójkątny) i Pułaskiego we Wrocławiu.

Konkurs jest częścią projektu Aku.ura Miasta.


Konkurs architektoniczny

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zawiadamia o konkursie architektonicznym na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ REMONTU, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY FILHARMONII POMORSKIEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY.

Regulamin wraz z załącznikami:
http://www.bip.filharmonia.bydgoszcz.pl/?cid=121

Konkurs posiada rekomendację SARP.


Ś.P. Włodzimierz Mucha

 

W dniu 13 października 2019 r.

w wieku 63 lat

zmarł
Ś.P.


Włodzimierz Mucha

architekt
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Członek SARP od 1985 r.
Urodzony w Olsztynie – tu spędził lata dzieciństwa i wczesnej młodości.
członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP 1994-1997
Wiceprezes Oddziału Warszawskiego SARP 1997-2000
Wiceprezes SARP 2012-2015
Laureat Honorowej Nagrody SARP 2015
Sędzia konkursowy SARP
Wybitny architekt – twórca, autor i współautor wielu obiektów architektonicznych i rozwiązań urbanistycznych,
w tym m.in.:
BRE BANK S.A. w Bydgoszczy,
Odbudowa i adaptacja zespołu Starej Papierni w Konstancinie Jeziornie
na Centrum handlowo-usługowo-kulturalne,
Zespół mieszkaniowy EKO PARK – CAMERATA,
Biblioteka Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Koszykowej,
Przebudowa i modernizacja dawnej siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego PRUDENTIAL (HOTEL "WARSZAWA") w Warszawie,
Centrum Edukacyjne Pułaskiego – WARKA,
Studium Rewitalizacji Fabryki Wódek KONESER,
Klub Sportowy DESKI w Warszawie,
Budynek biurowy przy ul. Chmielnej w Warszawie.

Współwłaściciel firmy „BIM Architekci" Sp. z o.o.

Laureat nagród i wyróżnień w licznych konkursach architektonicznych.
Laureat wielu nagród państwowych i środowiskowych,

Odznaczony Srebrną Odznaką SARP w 2015 r.

Środowisko utraciło wspaniałego Kolegę, wybitnego twórcę,
aktywnego w działaniach na rzecz architektury.
Z dużą sympatią odnosił się zawsze do środowiska olsztyńskiego.

Łączymy się w smutku z Rodziną i Najbliższymi

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Olsztyn


Wybory 2015 r.

3 października 2015r.  na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym naszego oddziału SARP wybraliśmy nowe władze.

Prezesem, wybranym w bezpośrednich wyborach, została arch. Małgorzata Zyskowska. 

Zarząd Oddziału ukonstytuował się w sposób następujący:

Wiceprezes ds. zewnetrznych - arch. Anna Dąbrowska-Sosak

Wiceprezes ds. wewnętrznych - arch. Piotr Rożen

Wiceprezes ds. twórczości - arch. Anna Kulińska

Sekretarz - arch. Adriana Patalas

Skarbnik - arch. Ewa Rombalska


Konkurs SARP nr 991

Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczno-scenograficzną oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.


Wyjazd szkoleniowy do Lublina

W POSZUKIWANIU STRUKTUR

„Dlaczego myśl nie powraca do miejsc obfitości? Do pejzażu nasyconego? Mogę sobie wyobrazić, że dusza potrzebuje ukojenia. Że pustka jest jak bezmiar wód, z których niegdyś wyszliśmy na brzeg. Bezpowrotnie.” Andrzej Stasiuk, Wschód