:: Strona główna ::

Konkurs architektoniczny

Giżycko: Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Plaży Miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania dostępny na stronie www.bip.gizycko.pl

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu Ustawy, którzy spełnią warunki określone


Forum Konkursów Architektonicznych

FORUM KONKURSÓW ARCHITEKTONICZNYCH
27- 28 czerwca 2014

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju organizuje ogólnopolskie, interdyscyplinarne FORUM KONKURSÓW ARCHITEKTONICZNYCH. Celem wydarzenia jest promocja i upowszechnianie KONKURSU JAKO INSTRUMENTU KREOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO, WYSOKIEJ JAKOŚCI BUDYNKÓW I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła pani Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier RP, Minister Infrastruktury i Rozwoju.


MTB ARCHI CUP 2014

REHAU wraz z marką RELAZZO zapraszają do udziału w drugiej edycji renomowanej imprezy sportowej dla architektów MTB Archicup, która odbędzie się w lipcowy weekend 05 – 06.07.2014 w Murowanej Goślinie k. Poznania.

W dwudniowym programie zakończonym Maratonem MTB czeka wiele atrakcji rowerowych, m.in. spotkanie z dietetykiem, konsultacje z fizjoterapeutą czy też możliwość bezpłatnego przeglądu sprzętu w profesjonalnym serwisie rowerowym. Organizatorem imprezy jest firma M-Active.
Szczegóły planu imprezy oraz zapisy na stronie internetowej: www.mtbarchicup.pl

Wszystkich miłośników dwóch kółek zapraszamy do udziału i liczymy na wspólną rywalizację.

SARP jest patronem honorowym wydarzenia.

REHAU


TYDZIEŃ Z ARCHITEKTURĄ 26-31 MAJA

 

 

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I WYKAZ FILMÓW W ZAŁĄCZNIKU.

 

 


EXPO 2015. Konkurs architektoniczny na Pawilon Polski


EXPO 2015. Konkurs architektoniczny na Pawilon Polski
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłosiła dzisiaj, tj. 15 kwietnia 2014 roku, Konkurs architektoniczny na Pawilon Polski wraz z projektem ekspozycji wewnętrznej i zagospodarowanie terenu przyległego podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Patronem merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.
- Oczekujemy, że autorzy nadesłanych prac twórczo rozwiną założenia polskiego udziału w EXPO 2015 opisane w Koncepcji Programowej przyjętej przez Radę Ministrów RP, która jest osią prezentacji zarówno programu gospodarczego, jak i kulturalnego – powiedział Sławomir Majman, prezes Zarządu PAIiIZ S.A. i Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2015.


Warsztaty MAJÓWKA 2014

Warsztaty szkoleniowo – integracyjne MAJÓWKA 2014
Pałac i Folwark Galiny koło Bartoszyc 9 – 11 maja
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji warsztatów szkoleniowo–integracyjnych. W Folwarku i Pałacu Galiny chcemy się spotkać ponownie, aby wspólnie spędzić czas na przygotowanych dla nas szkoleniach jak również podczas świetnej zabawy terenowej „Galiniada”, biesiadzie przy ognisku, zabawie tanecznej i innych atrakcjach.
Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy skorzystają z dofinansowania i dlatego za pobyt, pełne wyżywienie, noclegi i atrakcje płacimy tylko:
95 zł członek SARP w wieku poniżej 30 lat
130 zł członek SARP w wieku poniżej 40 lat
150 zł członek SARP w wieku powyżej 40 lat
280 zł koszt udziału dla osób towarzyszących, architektów niezrzeszonych w SARP oraz architektów, którzy nie mają opłaconych składek
Uwaga – aby skorzystać z powyższych stawek należy mieć opłacone składki w SARPie do końca stycznia 2014 włącznie – informację na ten temat należy przesłać mailowo z biura danego oddziału SARP (dla członków SARP Olsztyn wpłata składek będzie sprawdzana przy zapisach na szkolenie).
Szczegółowy program w załączeniu.

Konkurs architektoniczny

 KONKURS na opracowanie aktualizacji koncepcji architektonicznej modernizacji infrastruktury Teatru Wybrzeże w Gdańsku–dużej Sceny i Sceny Malarnia, z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym oraz podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej, organizowany przez Teatr Wybrzeże, przygotowany i przeprowadzany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wybrzeże.

Ogłoszenie konkursu oraz regulamin wraz załącznikami na stronie:

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/jednostki_org_podlegle_marszalkowi/teatr_wybrzeze/zamowienia_publiczne/details?ffoFormId=206763

Konkurs stanowi część projektu Teatru Wybrzeże pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia. Etap I-przygotowanie dokumentacji projektowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa 10, Poddziałanie 10.2.2), umowa o dofinansowanie numer UDA-RPPM.10.02.02.02-00-060/13-00 z dnia 03.03.2014r.