Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze SARP Olsztyn