Walny zjazd delegatów SARP Warszawa 12-13 grudnia 2009r