Regulamin użytkowników

 1. Administratorem strony jest biuro SARP Olsztyn.
 2. Użytkownikiem strony może być każdy członek SARP, z opłaconą składką członkowską lub osoba zaproszona przez stowarzyszenie
 3. Uprawnienia do korzystania ze strony nadaje Administrator strony.
 4. Strona nie służy reklamie poszczególnych członków stowarzyszenia.
 5. Strona służy promocji i integracji środowiska SARP.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do nie publikowania treści obraźliwych oraz łamiących regulamin.
 7. Administrator może zawiesić uprawnienia poszczególnych użytkowników w przypadku złamania przez nich regulaminu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych ze
  stanowiskiem SARP.
 9. Administrator jest zobowiązany powiadomić użytkownika z jakich
  przyczyn jego artykuł lub zdjęcia nie są opublikowane.
 10. Użytkownik ma prawo otrzymać uzasadnione wyjaśnienie w przypadku nie otrzymania uprawnień użytkownika, nie opublikowaniu zamieszczanych przez niego treści.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 12. Uwagi dotyczące działania strony prosimy składać na formularz kontaktowy.