Konto użytkownika

Aby zarejestrować się na stronie należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę użytkownika - login, który powinien się składać z pierwszej litery imienia, kropki i nazwiska. Przykład: Adam Kowalski ma nazwę użytkownika: a.kowalski
Nazwa użytkownika w formacie i.nazwisko lub imie.nazwisko. Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, kresek i znaków podkreśleń są niedozwolone.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie, jeśli będziesz chciał otrzymać nowe hasło lub też informacje o nowościach oraz inne komunikaty.